Master studije Ekonomije

Master studije

Ekonomija

Start 2020

Lokacija: Beograd

O studijskom programu

FEFA fakultet je, oslanjajući se na više od 15 godina iskustva utemeljenog na razumevanju savremenog poslovnog sveta, ekonomije i finansija, oblikovao akreditovani program master studija ekonomije. Akreditovane master akademske studije ekonomije predstavljaju jedinstven spoj akademskih znanja i neophodnih veština, ključnih za poslovanje kompanija i finansijskih institucija u modernom poslovnom svetu. Naš program razvijen je u saradnji sa inostranim strateškim partnerima: MOC mrežom Instituta za strategiju i konkurentnost Harvard poslove škole (Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School) i Univerzitetom Fordham (SAD) sa ciljem da pruži inovativna i kreativna znanja za kojima postoji najveća tražnja na tržištu rada u Srbiji i inostranstvu.

Kome je namenjen?

Master akademski program namenjen je kako diplomiranim studentima koji imaju određen nivo kompetencija u ekonomiji, tako i svima koji stečena znanja iz drugih oblasti žele da obogate savremenim kompetencijama iz ekonomije, finansija, poslovne analitike, marketinga i menadžmenta. Za upis ovog programa, potrebno je da imate ostvarenih 240 ESPB na osnovnim studijama.

Kako je organizovan?

U skladu sa individualnim pristupom svakom studentu, program se izvodi kroz kombinaciju obaveznih i izbornih predmeta što omogućava veliku fleksibilnost u izboru tema zarad negovanja specifičnih interesovanja. Na taj način, naši studenti imaju priliku da prilagode studijski program svojim interesovanjima i grade svoje kompetencije u jednom od tri studijskih modula – marketing i menadžment, poslovna ekonomija, poslovna i finansijska analitika. Nakon završetka studija, osim diplome oni dobijaju i dodatak diplome koji istovremeno predstavlja dodatnu prednost u budućoj karijeri.

Dodatak diplome iz određenog modula se dobija na osnovu prikupljenih minimum 20 ESPB iz predmeta koji pripadaju odabranom modulu. Na taj način, studentima ostaje dovoljno prostora da slušaju predmete za koje su zainteresovani, a koji nisu nužno na odabranom modulu. Takođe, Fakultet pruža mogućnost svim master studentima ekonomije da prate predavanja i na smeru Digitalna transformacija kako bi stekli još više novih i komplementarnih znanja.

Zašto master studije na FEFA?

Individualni rad i napredak svakog studenta pratiće naši profesori koje odlikuje bogata naučna i poslovna karijera o čemu između ostalog svedoče i njihove dugogodišnje karijere i iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u različitim oblastima ekonomije i drugim srodnim naukama, kao i radovi objavljivani u vodećim domaćim i inostranim naučnim časopisima. Njihove reference su istovremeno garant efikasnog, izazovnog i uzbudljivog rada na pisanju master teze koja će predstavljati krunu vaših studija.

Na FEFA fakultetu imaćete priliku da slušate redovna gostujuća predavanja vodećih stručnjaka iz poslovnog sveta u regionu, spremnih da prenesu svoja bogata poslovna iskustva. Bićete u prilicu da razvijate svoju mrežu kontakata koji će vas podržavati u budućoj poslovnoj karijeri, a stručne skupove i seminari u našoj organizaciji predstavljaju dodatnu priliku za uspostavljanje saradnji sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta – veliki broj naših alumnista je zaposlen uz pomoć FEFA Mreže poslodavaca.

Još jedna od mogućnosti koje pružaju master studije ekonomije jeste pohađanje dvojnog programa (dual degree) koji se izvodi zajedno sa prestižnom Gabelli poslovnom školom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), rangiranom među prvih 20 postdiplomskih programa iz finansija u SAD. Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, naši master studenti polažu jedan deo ispita na programu u Beogradu, a drugi deo tokom letnjeg semestra, kada borave u Njujorku.

Dodatna usmerenja/izborni moduli:

Marketing i menadžment

Modul pruža znanja i veštine u ključnim oblastima modernog marketinga i menadžmenta. Naslanjajući se na praktična iskustva poslovnih lidera u ovoj oblasti, program je namenjen svim studentima koji žele da razvijaju svoja znanja i kreativnost u pravcu analize ponašanja potrošača, dizajna i primene korporativnih komunikacionih strategija i marketing tehnika koje se koriste u modernom digitalnom poslovanju. Istovremeno, kroz analizu i razumevanje savremenih upravljačkih i liderskih tehnika i koncepata, kako na nivou kompanije, tako i na nivou upravljanja ljudskim resursima, steći ćete ključne veštine za rukovođenje marketinškim i komunikacionim projektima. Marketinški, PR i HR profesionalci koji imaju ovakva znanja su izuzetno traženi, kako u velikim kompanijama i marketinškim agencijama, tako i u data startup-ima. Budite jedan od njih.

Poslovna ekonomija

Modul pruža široka znanja i veštine u ključnim oblastima savremenog poslovanja. Namenjen je svima koji žele da nadograde svoja poslovna znanja učeći o tome kako tehnološke promena utiču na izmene poslovnih modela u savremenim kompanijama, kako se može postići poreska optimizacija na nivou kompanije, kako se donose optimalne investicione odluke na nivou kompanije i/ili portfolija finansijskih institucija, što, sve zajedno, unapređuje konkurentsku poziciju preduzeća. Na taj način, studenti će steći

moderna znanja ključna za poslovanje kompanija i finansijskih institucija u modernom poslovnom svetu koja im, istovremeno, omogućavaju ubedljivu prednost na tržištu rada.

Poslovna i finansijska analitika

Napredna analitika je jedan od ključnih elemenata savremenih digitalnih tehnologija koji ima izuzetan transformacijski potencijal za kompanije i finansijske institucije. Digitalizacija podataka i njihov eksponencijalni rast, kao posledica globalizacije finansijskih tržišta, razvoja Interneta stvari (IoT) i socijalnih mreža, uz interne podatke koje kompanije stvaraju u svom poslovanju, otvara mnogobrojne profitne šanse. Ovaj modul namenjen je svima koji žele da ovladaju modernim tehnikama koje se koriste za analizu i predviđanje poslovnih, ekonomskih i finansijskih podataka. Naglasak na modulu je na razumevanju tehnika i njihove primene, a manje na kvantitativno-teorijskoj osnovi. Sticanjem znanja koje tehnike su odgovarajuće za primenu u konkretnom primeru i kako ih primeniti za generisanje dodatnih prinosa i unapređenje poslovanja, postajete data profesionalac sa izuzetnom poslovnom perspektivom.

Važno: Individualne konsultacije

U skladu sa razvojem epidemiološke situacije u zemlji i regionu, umesto otvorenih vrata i dolaska na fakultet, u ovom periodu vam nudimo mogućnost zakazivanja individualnih online konsultacija sa prof. dr Brankom Drašković putem Viber i WhatsApp platformi, svakog radnog dana od 10-18h na broj telefona 063/8305-420. 

Kliknite na Viber ili WhatsApp ikonicu i kontaktirajte nas.