Master studije kreativnA produkcijA

Master studije

Kreativna produkcija

Start 2019

Lokacija: Beograd

O PROGRAMU

Film. Televizija. Novi mediji. Video igre. Koncerti. Festivali. Produkcija spektakla. Finansikranje projekata. Marketing.

Master studije Kreativne produkcije pružaju studentima mogućnost razvoja kreativnosti u kreiranju i realizaciji individualnih projekata. Studenti produciraju i predstavljaju svoj umetnički projekat u video formi, nakon čega stiču zvanje Master dramski i audiovizuelni umetnik.

Ovaj studijski program ima za cilj da studentima omogući razvoj kreativnih sposobnosti i sticanje specifičnih veština u proizvodnji projekata u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave. Program posebnu pažnju posvećuje razvoju kritičkog i samokritičkog mišljenja o umetničkom i stručnom radu, kao i finansiranju umetničkog projekta i njegovoj samostalnoj organizaciji.

S obzirom na to da je celokupan program zasnovan na kreativnom pristupu, nastava je organizovana tako da motiviše studente da tragaju za idejom koju će potom realizovati u praksi. Tokom dvosemestralnog master programa, student samostalno bira oblast i mentora. U odnosu na individualne talente i sposobnosti studenta, mentor pomaže studentu u realizaciji finalnog master rada – umetničkog dela iz oblasti audio-vizuelne i kreativne produkcije. Cilj projekta je da student javno prikaže sva znanja i praktična iskustva stečena na master studijama kreativne produkcije.

Kome je namenjen?

Kreativne industrije pokreću inovativnost u mnogim oblastima, zato je naš master program namenjen diplomcima umetničkih, društvenih i drugih fakulteta iz celog regiona, koji su na osnovnim studijama stekli 240 ESPB.

Stvaramo nove generacije producenata i autora, sposobne za digitalno doba u kojem žive i rade. Master mogu da ga upišu i studenti koji su završili neki drugi fakultet umetničkog ili društvenog usmerenja. Produkcija programa je danas potrebna i onima koji su studirali glumu, režiju, scenario, dizajn, antropologiju, komunikologiju, psihologiju, arhitekturu, istoriju, ekonomiju, prava ...

 

Ove studije kreirane su za sve koji imaju sklonosti ka novim tehnologijama, umetnosti, odnosno filmu, televiziji, novim medijima, organizaciji. Mi stvaramo nove generacije kreativnih producenata, autora i preduzetnika. Program je namenjen i zrelim umetnicima koji vide jedinstvenu priliku da kroz master umetnički rad lakše snime svoj autorski projekat, uz veliku pomoć mnogih profesionalaca.

Predmeti

Teorijska predavanja na master studijama kreativne produkcije praćena su multimedijalnim prezentacijama, estetskim i produkcionim analizama primera; predavanjima i vežbama ex cathedra, kreativnim radionicama, analizama audio i video primera, studijama slučaja, diskusijama u okviru predavanja, pisanjem tekstualnih zadataka, gostujućim predavačima, istraživačkim radom, realizacijom praktičnog kreativnog zadatka uz neprestani mentorski rad. 

 

Naš osnovni cilj je da u praksi steknete šire profesionalne kompetencije: akademske, stručne, specifične, kreativne i organizacione koje ćete moći da primenite u svim disciplinama dramskih i audio-vizuelnih umetnosti, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

 

 

PredmetSEMESPBTIP
Kreativna A/V produkcija18O
Komercijalni A/V formati17O
Kreativno pisanje18O
Produkcija spektakla17I
Primenjeni A/V formati17I
Produkcija video igre17I
Kreativna A/V produkcija 228O
Scenario i režija događaja25O
Digitalni marketing25I
Interaktivne tehnologije 25I
Investiciono odlučivanje22I
Upravljanje i finansiranje IT projekata22I
Master rad210O
PROFESORI

Tokom jednogodišnjih master studija, studentima pomažu profesori koji kao producenti i autori potpisuju više od 50 dugometražnih filmova, 20 televizijskih serija, 15 pozorišnih predstava, ali i više hiljada sati zabavnog, dečjeg, muzičkog, dokumentarnog, obrazovnog i sportskog programa. 

 

S obzirom na to da su i sami realizovali nebrojeno ideja, svoje profesionalno iskustvo iz sveta umetnosti prenose na studente u čemu im podjednako pomažu profesori sa dugogodišnjim akademskim i konsultantskim karijerama u oblastima ekonomije, finansija i bankarstva.

ŠTA DOBIJAM?

Cilj ovog master programa je da student nakon završetka studija postane samostalan kreator sadržaja i da uz zvanje MASTER DRAMSKI I AUDIOVIZUELNI UMETNIK – KREATIVNI PRODUCENT stekne sledeća znanja i veštine:

- Napredna kreativna razrada i realizacija samostalnog umetničkog dela

- koncipiranje i kreiranje audio-vizuelnog dela; kreiranje i realizacija javnih događaja u umetnosti, kulturi, sportu, politici i industriji zabave

- sposobnost rešavanja najsloženijih zadataka iz širokog polja audio-vizuelne produkcije, uz upotrebu naučnih i kreativnih metoda i tehničko-tehnoloških postupaka

- visok nivo znanja, sposobnosti i kompetencija za samostalno i grupno umetničko delovanje u promišljanju, stvaranju i predstavljanju kreativnog projekta

- samostalnu organizaciju i upravljanje finansijama audio-vizuelnog dela ili javnog događaja sa elementima spektakla

- ovladavanje postupcima i procesima istraživanja u oblasti audio-vizuelnih umetnosti, medija i industriji zabave

- potrebna znanja i veštine za rad u ustanovama kulture, umetnosti i medija; reklamnim agencijama, internet portalima; u nezavisnoj produkciji ili produkciji video igara

- sposobnost učešća u timskom radu i vođenje tima u procesu produkcije, postprodukcije, promocije i distribucije audio-vizuelnog dela

- pisanje projekata i pisanje na akademskom nivou

Zašto FEFA?
  • Najviša i dugogodišnja prepoznatljivost na tržištu rada
  • Sticanje kompetencija u skladu sa savremenim potrebama tržišta rada
  • Uspešne poslovne karijere FEFA alumnista
  • Interaktivni sadržaji zasnovani na studijama slučaja
  • Ekspertsko znanje i dugogodišnje karijere profesora
  • Razvijanje talenata, kreativnosti i inovativnog razmišljanja svakog studenta
  • Individualni pristup i mentorski rad profesora