TREĆE DRŽAVNO PRVENSTVO IZ EKONOMIJE ZA SREDNJOŠKOLCE

U saradnji sa Regionalnim centrom za talente Beograd i Institutom za nadarenu i talentovanu decu i omladinu (NTDO), FEFA i ove godine organizuje Državno prvenstvo radova iz ekonomije za srednjoškolce. Takmičenje se organizuje u skladu sa najsavremenijim međunarodnim standardima i takmičenjima ovog tipa.

Osnovni ciljevi takmičenja su:

upoznavanje mladih sa zahtevima i standardima međunarodnih takmičenja;
davanje mogućnosti mladima da iskažu svoje stavove o aktuelnim problemima u globalnoj ekonomiji i mogućem unapređenju i razrešenju određenih ekonomskih pitanja u budućnosti;
promocija i popularizacija ekonomije kao naučne discipline;
afirmacija naučnog rada;
edukacija srednjoškolaca o pisanju radova prema zahtevima svetski priznatih, stučnih časopisa;
pružanje mogućnosti da srednjoškolci predstave svoje naučne radove i pokažu svoju elokventnost i kreativnost.
Pravilnik o takmičenju srednjoškolaca iz ekonomije

2018-03-21T14:14:50+00:00