TRENINZI ZA ZAPOSLENE U JAVNOJ UPRAVI U OKVIRU ERASMUS+ PROJEKTA FINAC

U okviru radnog paketa 5 Erasmus+ projekta FINAC (FINancial management, Accounting and Controlling for capacity building of public administration), FEFA organizuje četiri obuke za zaposlene u javnom sektoru u Srbiji sa ciljem da unapredi znanja u oblasti finansijskog menadžmenta, računovodstva i kontrole.

Obuke održavaju nastavnici FEFA, u saradnji sa partnerima iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave RS, u oblastima: Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru, Interna i eksterna revizija u javnom sektoru, Programsko budžetiranje i Upravljanje rizicima u javnom sektoru. Obuke će se održati u novembru i decembru 2017. godine u prostorijama FEFA.

2018-03-21T14:41:52+00:00