SLEDEĆI USPEH JE TVOJ!

PRIJEMNI ISPIT 7. SEPTEMBRA U 10h

drugi krug za osnovne studije KREATIVNA PRODUKCIJA (240 ESPB)

Komisiju čine profesori:


KREATIVNA PRODUKCIJAFILM ∞ TELEVIZIJA ∞ RADIO ∞ INTERNET ∞ NOVI MEDIJI ∞ VIDEO IGRE ∞ VR ∞ KONCERTI ∞ SPEKTAKLI ∞ FESTIVALI

KANDIDATI POLAŽU PRIJEMNI ISPIT DVA DANA.

PRVOG dana (četvrtak, 7. septembar)

Test opšte kulture u 10.00 (30 min)

Pisani esej u 11.00 (o prikazanim programima posle video projekcija, 60 min)

Drugi deo po dogovru

(kandidati će dobiti raspored za usmeno testiranje)

Za više informacija obratite se info@fefa.edu.rs

Upis će se obaviti u periodu od 11. septembra 2017. godine od 10h-15hUSLOVI UPISA


 • završeno srednje obrazovanje
 • položen prijemni ispit

Maturanti iz inostranstva mogu konkurisati nakon priznavanja inostranih diploma za koje je zaduženo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

DOKUMENTACIJA ZA UPIS


 • Originali svedočanstava za sve četiri godine srednje škole
 • Original diplome
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih
 • Dve fotografije za index 3.5x4.5cm
 • KANDIDATI NA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA TREBA DA PONESU LIČNU KARTU ILI PASOŠ I FOTOKOPIJE DOKUMENATA. ORIGINALNA DOKUMENTA SU POTREBNA SAMO ZA UPIS.

SISTEM IZBORA KANDIDATA


 • uspeh u srednjoj školi 40% ukupnog broja bodova
 • uspeh na upisnom testiranju 60% ukupnog broja bodova

PRIJAVLJIVANJE ZA UPIS NA MASTER STUDIJE SVIH STUDIJSKIH PROGRAMA JE U TOKUUSLOVI UPISA


 • Kandidati sa 240 kredita: Završene osnovne akademske studije obima 240 kredita

DOKUMENTACIJA ZA UPIS


 • Overena fotokopija diplome osnovnih akademskih studija (odnosno uverenje o diplomiranju do izdavanja diplome)
 • Original izvoda iz matične knjige rodjenih
 • Dve fotografije 3.5 x 4.5 cm

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA


 • Prijavljivanje traje do 15. oktobra 2017. a potom će biti obavljeni intervjui sa kandidatima

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA


UPISNO TESTIRANJE


traje do 6. septembra

UPISNO TESTIRANJE

održava se 7. septembra (četvrtak) u 10h

OPIS PROGRAMA I PREDMETI

na studijskom programu

IMAŠ JOŠ NEKA PITANJA?

Poseti sekciju NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA