TI SI BUDUĆNOST!

TI SI BUDUĆNOST!


Finansije od A do Š

EKONOMIJA  | 8. novembar 2019 10:00 – 12:00​

Finansije od A do Š

prof. dr Katarina Đulić

 • Kako doći do potrebnog novca
 • Postoji li veza između finansija i kreativnosti
 • Šta je rizik i kada postaje neophodan
 • Da li je spoj etike i finansija mit ili stvarnost
 • Kako ostvariti uspešnu investiciju
Prijavi se

Radionica | PrijavaFinansije od A do ŠSvetska ekonomska kriza i da li će doći do startup bubble-aUpravljačke veštine i tehnike za uspešno poslovanjeStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)

EKONOMIJA | 15. novembar 2019 10:00 – 12:00

Svetska ekonomska kriza i da li će doći do startup bubble-a

Jelisaveta Lazarević, master

 • Šta je dot.com balon i kako je do njega došlo
 • Šta je svetska ekonomska kriza i koje su bile njene razmere
 • Na koji način možemo da prepoznamo krizu
 • Šta je blockchain i da li smo danas u startup balonu
Prijavi se

Radionica | PrijavaFinansije od A do ŠSvetska ekonomska kriza i da li će doći do startup bubble-aUpravljačke veštine i tehnike za uspešno poslovanjeStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)

Svetska ekonomska kriza i da li će doći do startup bubble-a

Upravljačke veštine i tehnike za uspešno poslovanje

EKONOMIJA | 29. novembar 2019 11:00 – 12:30

Upravljačke veštine i tehnike za uspešno poslovanje

prof.dr Marija Džunić

 • Pravilno postavljanje ciljeva
 • Šta je neophodno za uspešno upravljanje konfliktom
 • Koje su dobre, a koje loše strane poslovanja
 • Šta znači etika poslovanja
 • Kako se izdvojiti od ostalih tržišnih učesnika
Prijavi se

Radionica | PrijavaFinansije od A do ŠSvetska ekonomska kriza i da li će doći do startup bubble-aUpravljačke veštine i tehnike za uspešno poslovanjeStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)

EKONOMIJA | 6. decembar 2019 11:00 – 14:00

Studija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja

prof. dr Marija Džunić i doc. dr Aleksandar Vučković

 • Zašto je metod studije slučaja prema većini autora najbolja priprema za poslovne izazove
 • Kako uticati na angažovanost učenika
 • Zašto je ovaj pristup posebno stimulativan
 • Kako pospešiti kreativno i kritičko razmišljanje učenika kroz timski rad
 • Praktični zadatak: zajedničko rešavanje studije slučaja

Ova radionica namenjena je nastavnom osoblju

Prijavi se

Radionica | PrijavaFinansije od A do ŠSvetska ekonomska kriza i da li će doći do startup bubble-aUpravljačke veštine i tehnike za uspešno poslovanjeStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)

Studija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja