TI SI BUDUĆNOST!

TI SI BUDUĆNOST!


Budite deo martovskih radionica, upoznajte svet ekonomije i audio-vizuelnih umetnosti!

Zahvaljujući velikom broju održanih radionica na FEFA fakultetu, posebno smo obratili pažnju na vaša interesovanja i u skladu sa tim organizovali tematske radionice tokom čitavog marta.

Osim za srednjoškolce, jednu radionicu namenili smo i nastavnicima srednjih škola kako bi se upoznali sa metodom učenja koja se ubraja u najefektivnije načine savremenog učenja i profesionalnog razvoja, a koju dugi niz godina primenjujemo na FEFA: metod studije slučaja.

Poslednja radionica je takođe specifična s obzirom na to da je umesto profesora drže naši studenti – projekat “studenti budućim studentima” osmislili su upravo oni kako bi u sažetom i primenljivom obliku  približili osnovne ekonomske pojave i pojmove sa kojima se svakodnevno susrećemo, a koji su najćešće nedovoljno objašnjeni.

Shodno tome, ovog meseca imaćete priliku da iz oblasti ekonomije naučite kako da postanete uspešan preduzetnik, upoznaćete se sa načinima prikupljanja sredstava za finansiranje, definisanjem strategija preduzeća, upravljanjem podacima, dok ćete na radionici iz oblasti audio – vizuelne produkcije biti u prilici da otkrijete i dodatno razvijete svoje talente odgovarajući na pitanja: zašto i na koji način se koriste vizuelni efekti, kako se koristi softver Movie magic, zašto u celoj industriji zabave sve počinje od filma, ali i šta su promenili novi mediji.

Kako biste se uspešno prijavili, potrebno je da popunite prijavu direktno putem našeg sajta ili da nam pošaljete meil sa osnovnim podacima (ime, prezime, godište, srednja škola i naziv radionice na koju se prijavljujete) na info@fefa.edu.rs.

Čekamo vas na FEFA!

Zašto plaćamo porez i kuda ide naš novac

EKONOMIJA  | 28. februar 2020 11:00​

Zašto plaćamo porez i kuda ide naš novac

prof. Goran Radosavljević

 • Zašto je plaćanje poreza korisno
 • Vrste poreza
 • Važnost razumevanja poreza
 • Šta su utaja poreza i siva ekonomija
 • Koja je uloga države, Parlamenta, Vlade, MFin i MMF-a
Prijavi se

Radionica | PrijavaZašto plaćamo porez i kuda ide naš novacMOVIE MAGICJezik podataka i opstanak u eri internetaStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)Poslovni izazovEkonomska pismenost

Audio – vizuelna produkcija | 28. februar 2020 13:00

MOVIE MAGIC

prof. Feti Dautović i doc. Bojana Maljević

 • Zašto su danas autori-producenti i producenti-autori
 • Zašto u celoj industriji zabave sve počinje od filma
 • Šta su promenili novi mediji, HBO I NETFLIX
 • Kako se koristi softver Movie Magic
 • Kako se radi razrada scenarija i plan snimanja u Movie Magicu

Za ovu radionicu nije neophodno da donesete svoj scenario, a ukoliko ga već imate, rad će biti još korisniji!

Prijavi se

Radionica | PrijavaZašto plaćamo porez i kuda ide naš novacMOVIE MAGICJezik podataka i opstanak u eri internetaStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)Poslovni izazovEkonomska pismenost

MOVIE MAGIC

Jezik podataka i opstanak u eri interneta

EKONOMIJA | 06. mart 2020 11:00

Jezik podataka i opstanak u eri interneta

doc. dr Srđan Verbić

 • Rad sa podacima; data literacy
 • opasnost od nerazumevanja i/ili zanemarivanja podataka
 • Kako tumačiti jezik podataka
 • Kako primeniti tehnologiju zarad donošenja (ispravnih) odluka
 • Može li tehnologija da nam pomogne da budemo uspešniji u korišćenju podataka za opšte dobro ili će samo podsticati potrošački mentalitet
Prijavi se

Radionica | PrijavaZašto plaćamo porez i kuda ide naš novacMOVIE MAGICJezik podataka i opstanak u eri internetaStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)Poslovni izazovEkonomska pismenost

EKONOMIJA | 13. mart 2020 11:00

Studija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja

prof. dr Marija Džunić i doc. dr Aleksandar Vučković

 • Zašto je metod studije slučaja prema većini autora najbolja priprema za poslovne izazove
 • Kako uticati na angažovanost učenika
 • Zašto je ovaj pristup posebno stimulativan
 • Kako pospešiti kreativno i kritičko razmišljanje učenika kroz timski rad
 • Praktični zadatak: zajedničko rešavanje studije slučaja

Ova radionica namenjena je nastavnom osoblju

Prijavi se

Radionica | PrijavaZašto plaćamo porez i kuda ide naš novacMOVIE MAGICJezik podataka i opstanak u eri internetaStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)Poslovni izazovEkonomska pismenost

Studija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja

Poslovni izazov

EKONOMIJA | 20. mart 2020 11:00

Poslovni izazov

doc. dr Aleksandar Vučković

 • Analiza karakteristika i potreba kupaca
 • Analiza poslovnog okruženja
 • Definisanje strategije preduzeća
 • Osmišljavanje poslovnog modela preduzeća
 • Izrada poslovnog plana
Prijavi se

Radionica | PrijavaZašto plaćamo porez i kuda ide naš novacMOVIE MAGICJezik podataka i opstanak u eri internetaStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)Poslovni izazovEkonomska pismenost

EKONOMIJA | 27. mart 2020 10:00

Ekonomska pismenost

radionica koju drže naši studenti budućim studentima

 • Koji su osnovni principi ekonomije
 • Šta su i kako se razlikuju evropske integracije i domaća ekonomija
 • Koje su osnovne funkcije uspešnog menadžmenta
 • Šta znači monetarna ekonomija
 • Važnost i značenje preduzetništva
Prijavi se

Radionica | PrijavaZašto plaćamo porez i kuda ide naš novacMOVIE MAGICJezik podataka i opstanak u eri internetaStudija slučaja - savremeni metod obrazovanja i profesionalnog razvoja (za nastavnike)Poslovni izazovEkonomska pismenost

Ekonomska pismenost