UPIS

UPIS

UPIS NA OSNOVNE STUDIJE – 2020/21

EKONOMIJA

Testiranje za upis na studijski program Ekonomija

 • Prijemni ispit:
 • 26.6.2020. u 10.00h
 • 9.7.2020. u 10.00h
 • Priručnik za upisno testiranje:
  Priručnik za upis na studijski program Ekonomija na osnovnim studijama može se preuzeti ovde.
Uslovi upisa
 • Za upis na osnovne studije, završeno srednje obrazovanje
 • Položeno upisno testiranje ili prijemni ispit (zavisi od odabranog studijskog programa)

Maturanti iz inostranstva mogu konkurisati nakon priznavanja inostranih diploma o stečenom srednjem obrazovanju, za koje je zaduženo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Kandidati za upis na master i doktorske studije koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, prolaze proces priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka studija. O procesu priznavanja diplome možete se raspitati u Studentskoj službi FEFA.

Dokumentacija za upis
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Originali svedočanstava za sve četiri godine srednje škole*
 • Original diplome o završenoj srednjoj školi*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

Sistem izbora kandidata
 • uspeh u srednjoj školi 40% ukupnog broja bodova
 • uspeh na upisnom testiranju 60% ukupnog broja bodova

AUDIO-VIZUELNA PRODUKCIJA

Prijemni ispit za studijski program Audio-vizuelna produkcija:

 • Prijemni ispit:   
 • 18.6.2020. u 13.00h
 • 11.7.2020. u 12.00h

Za više informacija o upisu obratite se se studentskoj službi

Za više informacija o studijskom programu i prijemnom ispitu, obratite se direktorki studijskog programa na bmaljevic@fefa.edu.rs.

Uslovi upisa
 • Završeno srednje obrazovanje
 • Položen prijemni ispit 

 

Dokumentacija za upis
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Originali svedočanstava za sve četiri godine srednje škole*
 • Original diplome o završenoj srednjoj školi*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

 

Maturanti iz inostranstva mogu konkurisati nakon priznavanja inostranih diploma o stečenom srednjem obrazovanju, za koje je zaduženo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 

Sistem izbora kandidata
 • uspeh u srednjoj školi 40% ukupnog broja bodova
 • uspeh na upisnom testiranju 60% ukupnog broja bodova
Prijemni ispit se sastoji iz tri dela:
- Test opšte kulture i informisanosti (max 25 bodova)
- Pisani esej na osnovu projekcije programa (max 15 bodova)
- Usmeni razgovor sa komisijom (max 20 bodova)

PRIJAVA ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA – 2020/21

Kako biste se prijavili za polaganje prijemnog ispita, molimo vas da popunite formular u nastavku.9.7.2020 (julski rok) - Ekonomija11.7.2020 (julski rok) - Audio-vizuelna produkcija

UPIS NA MASTER STUDIJE – 2020/21

EKONOMIJA

 • Prijava i predaja dokumenata:
  Prijava i predaja dokumentacije traje do 15. oktobra 2020.
 • Početak nastave:
  Novembar 2020.
Uslovi upisa
 • Za upis na master studije, stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB (četvorogodišnje osnovne studije)
 • Položeno upisno testiranje ili prijemni ispit (zavisi od odabranog studijskog programa)

 

Kandidati za upis na master i doktorske studije koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, prolaze proces priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka studija. O procesu priznavanja diplome možete se raspitati u Studentskoj službi FEFA.

Dokumentacija za upis
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Overena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju (240 ESPB) ili
 • Original uverenja o diplomiranju, ukoliko diploma još uvek nije izdata*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

 • Prijava i predaja dokumenata:
  Prijava i predaja dokumentacije traje do 15. oktobra 2020.
 • Početak nastave:
  Novembar 2020.
Uslovi upisa
 • Za upis na master studije, stečeno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ESPB (četvorogodišnje osnovne studije)
 • Položeno upisno testiranje ili prijemni ispit (zavisi od odabranog studijskog programa)

 

Kandidati za upis na master i doktorske studije koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, prolaze proces priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka studija. O procesu priznavanja diplome možete se raspitati u Studentskoj službi FEFA.

Dokumentacija za upis
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Overena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju (240 ESPB) ili
 • Original uverenja o diplomiranju, ukoliko diploma još uvek nije izdata*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

KREATIVNA PRODUKCIJA

 • Prijava i predaja dokumenata:
  Prijava i predaja dokumentacije traje do:
 • Prvi rok do 15. oktobra 2020.
 • Drugi rok do 18. januara 2021.
 • Početak nastave:
  Februar 2021.
Uslovi upisa
 • Završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB (četvorogodišnje osnovne studije)
 • Motivaciono pismo
 • Pisani predlog master rada:
- Opis kreativne ideje
- Predlog okvirnog plana realizacije
Dokumentacija za upis
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Overena fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju (240 ESPB) ili
 • Original uverenja o diplomiranju, ukoliko diploma još uvek nije izdata*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE – 2020/21

Upis na studijski program doktorskih akademskih studija Poslovna ekonomija:

 • Prijava i predaja dokumenata:
  15. oktobar 2020.
 • Prijemni ispit:
  Intervjui sa kandidatima
 • Početak nastave:
  novembar 2020.
Uslovi upisa
 • Za upis na doktorske studije, stečeno akademsko zvanje mastera sa najmanje 300 ESPB, ili magistra nauka
 • Položeno upisno testiranje ili prijemni ispit (zavisi od odabranog studijskog programa)

 

Kandidati za upis na master i doktorske studije koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, prolaze proces priznavanja strane visokoškolske isprave radi nastavka studija. O procesu priznavanja diplome možete se raspitati u Studentskoj službi FEFA.

Dokumentacija za upis
 • Original izvoda iz matične knjige rođenih*
 • Dve fotografije za index 3.5 x 4.5 cm
 • Overena fotokopija diplome o završenim master ili magistarskim studijama (300 ESPB) ili
 • Original uverenja o stečenom nazivu mastera, ukoliko diploma još uvek nije izdata*

* prilikom predaje dokumenata dovoljno je doneti fotokopije navedenih dokumenata, uz originale na uvid; prilikom upisa, nakon upisnog testiranja ili prijemnog ispita, potrebno je doneti originale

Informacije o upisu

Za sve dodatne informacije, pozovite Studentsku službu FEFA ili pišite na studentskasluzba@fefa.edu.rs.

UKOLIKO STE VEĆ STUDENT FAKULTETA MOŽETE DA NASTAVITE AKADEMSKE STUDIJE NA FEFA.

Studenti koji nastavljaju započete akademske studije podnose uverenje o  položenim ispitima. 
Komisija FEFA vrši priznavanje položenih ispita i ESPB bodova

Za dodatne informacije pozovite:

Studentsku službu FEFA

011/2600-080, opcija 2

011/2600-600, opcija 2

011/2605-999, opcija 2

 011/3122-440, opcija 2