Ekonomija

Akreditovan program osnovnih studija ekonomije otvara mnogobrojna vrata za ulazak u svet nove ekonomije. Organizovan po ugledu na univerzitet Harvard (SAD) sa kojim FEFA neguje saradnju od svog osnivanja, ovaj program zasnovan je na sledećim principima

Funkcionalna znanja

Od prvog dana studiranja fokus je na sticanju relevantnih znanja za poslove koji su aktuelni u ovom trenutku, i još više u budućnosti. Teorija primarno u službi prakse.

Multidisciplinarnost

Izbor predmeta od tradicionalne ekonomije, preko inovacija u biznisu i marketingu, do novih tehnologija i psihologije 

Praktičan rad

Fokus na praktičnom radu i rešavanju realnih poslovnih problema tokom semestra, sa manjim fokusom na formalne ispite

Izbornost

Puna fleksibilnost izbora predmeta i usmerenja koja odgovaraju pojedinačnim afinitetima, sloboda kreiranja više od 40% sadržaja studija

Udžbenici svetskog ranga

Korišćenje isključivo prevedenih stranih udžbenika u nastavi

Student u centru pažnje

male grupe koje omogućavaju interakciju i posvećenost svakom studentu, bez 200+ grupa kao na drugim fakultetima

Praksa i praksa

obavezne prakse svih studenata u vodećim domaćim kompanijama, obezbeđene od strane fakulteta, ali i redovna gostovanja vodećih ljudi iz biznisa tokom semestra

Istaknuti eksperti - Profesori/mentori

Predavači koji osim akademskog poseduju dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u domaćim i međunarodnim kompanijama, bankama i javnim institucijama 


Sve zajedno, naši studenti stiču izuzetnu prednost koja im omogućava brzo zaposlenje po završetku studija, osnivanje sopstvenih startup kompanija, kao i nastavak studija na vodećim fakultetima u inostranstvu.  

Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.

Namenjen je vama:

ako ne želite samo da gledate kako se svet menja, već hoćete da učestvujete u tim promenama

ako želite da maksimalno istražite i razvijete svoja interesovanja

ako vas privlače oblasti kao što su moderna ekonomija, digitalna ekonomija, marketing i komunikacije, inovacije u biznisu, finansije, bankarstvo, osnivanje startup-a, upotreba novih tehnologija, moderni menadžment, ljudski resursi, primenjena psihologija

ako želite da učestvujete na takmičenjima, da imate na raspolaganju različite vannastavne aktivnosti

ako želite da razvijate mrežu poznanstva koja će vas pratiti u karijeri

ako želite studije organizovane po modelu vodećih inostranih univerziteta

Mi smo tu da vas podržimo u onome čime zaista želite da se bavite, i da u tome budete najbolji.

Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.

Tako da bude maksimalno prilagođen i usmeren ka vama, našim budućim studentima.

Nastava

Svi predmeti se izvode jednosemestralno. Studenti u toku semestra mogu da sakupe veliki broj poena kroz različite aktivnosti, tako da pismeni ispit na kraju semestra nosi manji značaj

Veliki broj izbornih predmeta

Već od druge godine studenti mogu samostalno da odlučuju o pravcu u kojem će razvijati znanja. Imate mogućnost da birate niz različitih izbornih predmeta (preko 40 ukupno) kojima gradite svoje kompetencije u jednom od pet nastavnih modula. Na taj način imate priliku da personalizujete studijski program i dodatno specijalizujete svoja znanja i interesovanja.

Dodatak diplome

Svi studenti dobijaju dodatak diplome po završetku studija shodno izabranim predmetima. On svedoči o komparativnoj prednosti u jednoj odabranoj oblasti/modulu.

Fleksibilnost

Dodatak diplome se dobija na osnovu prikupljenih minimum 22 ESPB iz izbornih predmeta koji čine jedan - primarno odabran modul. Ostatak poena koje je potrebno ostvariti kroz izborne predmete tokom studija studenti mogu prikupiti iz predmeta bez obzira na to kojem modulu pripadaju, što daje dodatnu fleksibilnost programu.

Završna godina

Završna godina studija takođe donosi mogućnost korišćenja brojnih pogodnosti koje FEFA ima kao član MOC mreže Instituta za strategiju i konkurentnost Harvard Business School – poput pristupa elektronskoj biblioteci Univerziteta Harvard i rada na studijama slučaja sa Harvarda.

Redovne vannastavne aktivnosti

Budite član različitih FEFA timova – case study tima koji je pobedio na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima, marketing tima ili FEFA finance timaPratite redovne FEFA web razgovore na kojima imate priliku da razgovarate sa domaćim i međunarodnim poslovnim liderima. 

Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.

Profesori

eksperti na rukovodećim pozicijama u privredi, javnim i međunarodnim institucijama

Funkcionalno znanje

usmereno ka onome šta je potrebno da uspete

Pioniri u inovacijama

u obrazovanju sa željom da uvek damo više

Kvalitet nastave

kao na vodećim svetskim univerzitetima uključujući partnerstvo sa Harvard poslovnom školom

Čvrsta veza sa privredom

i vodećim domaćim i globalnim kompanijama

Uticajna lista alumnista

na mnogobrojnim rukovodećim pozicijama u zemlji i inostranstvu

Sve zajedno, naša misija je da naši studenti diplomiraju sa znanjem najvišeg kvaliteta, praktičnim iskustvom i snažnom mrežom kontakata koje ih, sveukupno, čine da se pozicioniraju i izdvoje u poslovnom svetu.

Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.

FEFA profesore karakterišu dugogodišnje uspešne karijere u naučnom i poslovnom svetu, podjednako kao i u akademskom radu, što ih izdvaja u odnosu na druge fakultete u Srbiji.

Njihova iskustva potiču od rukovodećih pozicija u privredi, javnim i međunarodnim institucijama. Kao predavači, nebrojeno puta su se pojavili na vodećim međunarodnim događajima: Svetski ekonomski forum u Davosu, skupovi Svetskog naftnog saveza, godišnje konferencije evropskog, američkog i britanskog kraljevskog udruženja ekonomista. Istovremeno, oni su autori visoko citiranih radova u vodećim svetskim časopisima zahvaljujući čemu pomeraju granice ekonomije.

Osim redovnih profesora, punu podršku u našoj misiji pružanja najkvalitetnijeg znanja, čini i mreža gostujućih predavača – niz najuspešnijih ljudi iz privrede koji sa na svakodnevnom nivou suočavaju sa brojnim izazovima, vodeći najrazličitija poslovanja.

Zajednički, profesorsko-predavački kadar čini da svaki student bude individualno tretiran kako bi maksimizirao svoje kapacitete, odnosno talente, znanja, interesovanja i ambicije.

Preuzmi brošuru i još bolje se upoznaj sa FEFA osnovnim studijama koje, zahvaljujući najrazličitijim, a srodnim oblastima, pružaju multidiciplinarna praktična znanja.

Moduli

Ovaj modul pruža znanja i veštine u ključnim oblastima digitalnog poslovanja koje revolucionarno utiču na moderan poslovni svet. Razumećete, između ostalog, uticaj tehnoloških promena na postojeće industrije i naučićete kako da pravilno razumete i donosite zaključke na osnovu velike količine podataka, uočavajući potencijal različitih poslovnih modela. Napredna analitika, SEO marketing, Intenet of things, dizajn korisničkog interfejsa samo su neke od veština koje ranije nisu postojale, a koje se u savremenom okruženju očekuju. Usvajanjem ovih i srodnih znanja, bićete spremni da idete u korak sa novim tehnologijama i poslovima koji traže nove kompetence.

UPIŠI SE

PREUZMI BROŠURU

Steknite potrebna znanja i veštine učeći o dinamičnim promenama koje se uveliko dešavaju i koje će se tek dešavati na finansijskom tržištu. Šta pokreće ove promene, kako predvideti ponašanje učesnika na tržištu, kako prepoznati profitabilne šanse i zaštiti se od rizika, samo su neke od tema kojima ćete se baviti na ovom modulu. Finansijski profesionalci koji znaju kako da pronađu izvore finansiranja za nove projekte, identifikuju povoljne uslove za zaduživanje na tržištu, maskimiziraju prinos na ulaganje, izuzetno su traženi kako u velikim kompanijama i bankama, tako i u fintech startup-ima. Budite jedan od njih.

UPIŠI SE

PREUZMI BROŠURU

Analiza podataka, identifikovanje globalnih i lokalnih ekonomskih trendova i faktora koji na njih utiču, razumevanje ponašanja potrošača, samo su neke od kompetencija koje ćete savladati na ovom modulu, a koje su korisne za poslovnu karijeru. Tržište rada je uvek otvoreno za ekonomiste sa širokim i praktičnim znanjima zbog čega ovaj modul pruža široko obrazovanje iz oblasti ekonomije koje se ukršta s naukama poput marketinga, menadžmenta, statistike i prava.

UPIŠI SE

PREUZMI BROŠURU

Modul koji omogućava znanja i veštine potrebne za uspešno savladavanje najvećeg poslovnog izazova: izgradnju sopstvenog biznisa i obučavanje budućih uspešnih preduzetnika. Na ovom modulu ćete razviti praktične veštine u oblasti digitalnih inovacija, strateškog upravljanja kompanijom, razumevanja ponašanja potrošača i marketinga. Osim toga, imaćete priliku da razgovarate i učite od naših uspešnih diplomaca koji su zahvaljujući sopstvenim kompanijama postali učesnici globalnog tržišta. S obzirom na to da ne postoji “jedinstveni recept” za uspeh, ovaj modul obuhvata predmete iz različitih oblasti poput upravljanja ljudskim resursima, inovacija, poslovnog prava, digitalnog marketinga i finansiranja startupova.

UPIŠI SE

PREUZMI BROŠURU

Ovaj modul pruža specifična znanja iz oblasti javnih finansija, evropskih integracija, održivog razvoja i niza važnih sektorskih politika – obrazovnih, poreskih, javnozdravstvenih i socijalnih. Na ovom modulu  steći ćete sposobnost da analizirate postojeće javne politike, procenite njihovu efikasnost i efektivnost, kao i uticaj na trenutno i buduće poslovno okruženje.  Znanja iz ovih oblasti nisu značajna samo za one koji svoju buduću karijeru vide u javnom sektoru i državnoj administraciji, već su mladi profesionalci iz ove oblasti veoma traženi i u privatnom sektoru, posebno u odeljenjima za odnose sa državnim organima ili menadžmentu firmi, kao i u celom nevladinom sektoru.

UPIŠI SE

PREUZMI BROŠURU

Predmeti

Saznaj sve o upisu na osnovne studije

Ekonomije ili Psihologije i biznisa

Sve o smerovima i usmerenju, kao i o potrebnoj dokumentaciji, terminima upisa i sve ostale pronađite ovde: