Metode istraživanja u društvenim naukama

Sažetak predmeta:

Ovaj kurs predstavlja opšti uvod u sprovođenje naučnih istraživanja u društvenim naukama. Kurs će pokriti niz tema o istraživanjima u društvenim naukama, uključujući pregled osnovnih karakteristika kvantitativnih i kvalitativnih metoda, procesa sprovođenja istraživanja, kriterijuma kvaliteta i istraživačke etike. Tokom predavanja studenti će se upoznati sa razlčitim načinima na koje mogu pronaći informacije iz naučnih izvora, kao i sa time kako da te informacije razumeju i kritički procene. Pored toga, tokom predavanja i vežbi studenti će steći znanja i iskusiti kako se planira i sprovodi jedna istraživačka studija. U okviru pojedinih predavanja biće organizovana gostujuća predavanja tokom kojih će profesionalci sa raznolikim istraživačkim iskustvom podeliti svoja iskustva i znanja sa studentima. 

Osnovna literatura:

Popadić, D., Pavlović, Z., & Žeželj, I. (2018). Alatke istraživača. Beograd: Clio.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB bodova: 8

Semestar: jesenji

Godina studija: I