Francuski jezik I

Sažetak predmeta:

Predmet Francuski jezik 1 je početni kurs francuskog jezika koji ima za cilj osposobljavanje studenata za snalaženje u jednostavnim situacijama iz svakodnevnog i profesionalnog života: upoznavanje, pozdravljanje, saopštavanje osnovnih informacija o sebi i članovima svoje porodice; razgovor o vremenskim prilikama; obavljanje jednostavnih telefonskih razgovora. Pored udžbenika i klasičnih jezičkih aktivnosti (razgovor, slušanje, čitanje i pisanje), u nastavi se koriste raznoliki izvori (pesme, online igrice, odlomci iz filmova, radio i tv-emisija, reklame) koji doprinose sticanju lingvističkih i socio-kulturoloških znanja na spontan i zabavan način, kroz aktivno učenje.

Osnovna literatura:

Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois: Objectif Express 1, Paris, Hachette, 2013

Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois: Objectif Express 1, Cahier d’exercices, Paris, Hachette, 2013

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: I