Osnovi upravljanja projektima

Sažetak predmeta:

Osnovni cilj predmeta je da studenti razumeju savremene koncepte upravljanja projektima, kao i da ovladaju primenom metoda i tehnika, koje će im omogućiti da uspešno upravljaju ili učestvuju na projektima u savremenom poslovnom i tehnološkom okruženju. Tokom kursa, obrađuje se univerzalna metodologija upravljanja projektima, koja je svojstvena projektima u različitim oblastima.

Osnovna literatura:

Project Management Institute, Inc. (2010). Vodič kroz korpus znanja za upravljanje projektima (PMBOK vodič). Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad. – izabrani delovi

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II