Engleski poslovni jezik II

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta jeste usavršavanje znanja i veština iz poslovnog engleskog jezika. Kontinuirano se radi na usavršavanju veština kao što su govor, čitanje, pisanje i slušanje. Posebno se radi na usavršavanju govornog jezika, analizi tekstova i pisanju poslovne korespondencije. Predviđena je analiza studija slučajeva iz oblasti digitalne ekonomije. Priprema studenata za polaganje BEC (Business English Certificate) međunarodno priznatog ispita za drugi nivo (Vantage) iz poslovnog engleskog jezika, (CEF) B2 nivo

Osnovna literatura:

Whitby, N. (2013) BEC Vantage Business Benchmark – Upper-Intermediate, Student’s Book, Cambridge, Cambridge University Press.

Whitby, N. (2013) BEC Vantage Business Benchmark – Upper-Intermediate. Personal Study Book. Cambridge, Cambridge University Press.

Mascull, B. (2010) Business Vocabulary in Use, Advanced. Cambridge, Cambridge University Press.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  prolećni

Godina studija: II

Saznaj sve o upisu na osnovne studije

Ekonomije ili Psihologije i biznisa

Sve o smerovima i usmerenju, kao i o potrebnoj dokumentaciji, terminima upisa i sve ostale pronađite ovde: