Osnovi digitalne ekonomije

Sažetak predmeta:

Četvrta industrijska revolucija i eksponencijalni rast novih tehnologija transformisali su poslovne modele i procese. Cilj ovog programa je upoznavanje studenata se fenomenom četvrte industrijske revolucije i digitalne globalizacije i uticajem novih tehnologija na transformaciju poslovnih modela. Ovo je kurs o strategijama i novom načinu razmišljanja. Težište je na izučavanju novih korisničkih iskustava, optimizaciji poslovnih procesa i novim, digitalnim poslovnim modelima.

Osnovna literatura:

Westerman, G. i Bonnet, D.(2014) Leading Digital, Harvard Business Review Press, Boston

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  5

Semestar:  prolećni

Godina studija: II

Saznaj sve o upisu na osnovne studije

Ekonomije ili Psihologije i biznisa

Sve o smerovima i usmerenju, kao i o potrebnoj dokumentaciji, terminima upisa i sve ostale pronađite ovde: