Statistika i analiza podataka

Sažetak predmeta: 

Napredni kurs statistike se prevashodno bavi inferencijalnom statistikom ili statistikom zaključivanja. Kroz ovaj predmet studenti će naučiti i praktično koristiti različite statističke metode kao što su multivarijaciona analiza varijanse ili faktorska analiza kako bi predvideli ponašanje istraživane populacije. 

Osnovna literatura:

 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB bodova: 8

Semestar: prolećni

Godina studija: II


 

Saznaj sve o upisu na osnovne studije

Ekonomije ili Psihologije i biznisa

Sve o smerovima i usmerenju, kao i o potrebnoj dokumentaciji, terminima upisa i sve ostale pronađite ovde: