Ekonomija energetske efikasnosti

Sažetak predmeta:

Ekonomija energetske efikasnosti je predmet koji ima za cilj upoznavanje studenata sa pitanjem investiranja u unapređenje energetske efikasnosti, isplativosti tih investicija, mogućim mehanizmima finansiranja ovih investicija, kao i tržišnim greškama koje se tom prilikom mogu javiti. Na predmetu se takođe obrađuju primeri iz prakse, sa fokusom na države članice Evropske unije i unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva.

Osnovna literatura:

Jaffe, Adam B., Newell, Richard G., Stavins, Robert N. (2004) Economics of Energy Efficiency. Encyclopedia of Energy, Elsevier.

Gillingham, K., Newell, R.G., Palmer, K. (2009) Energy Efficiency Economics and Policy. NBER Working Paper 15031.

Estache, A., Kaufmann, M. (2011) Theoriy and Evidence on the Economics of Energy Efficiency. Lessons for the Belgian Building Sector. Reflets et perspectives de la vie économique, str. 133-148. De Boeck Supérieur.

Schleich, J. (2007) The economics of energy efficiency: Barriers to profitable investments, EIB Papers, European Investment Bank (EIB), Luxembourg, Vol. 12, Iss. 2, pp. 82-109

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  prolećni

Godina studija: III