Upravljanje investicijama

Sažetak predmeta:

Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti upravljanja procesom investiranja i ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama koji se koriste u vođenju investicione politike, kao i procenama i analizama koje prethode donošenju konkretne odluke o investiranju.

Na početku osvrnućemo se na opšte pojmove o investicijama - njihovu definiciju, klasifikacije i dr. Zatim ćemo preći na problematiku upravljanja procesom investiranja gde će se čitav postupak analizirati po fazama. U nastavku semestra analiziraćemo proces pripreme i realizacije jednog investicionog projekta predstavljajući i analizirajući sve elemente kako prethodne, tako i same studije opravdanosti neophodne za realizaciju investicionog projekta. Nakon toga, preći ćemo na finansijsku analizu kompanije koja je neophodna kako bi finansijski menadžer na osnovu identifikacije slabih tačaka poslovanja kompanije i njihove kategorizacije po oblastima, analize trendova i rizika, doneo racionalne odluke u skladu sa ciljevima preduzeća. Objasnićemo procese kapitalnog budžetiranja i procene novčanih tokova, kao i tehnike kapitalnog budžetiranja, odnosno metoda za ocenu i izbor investicionog projekta. Takođe, obradićemo i postupak izračunavanja zahtevane stope prinosa investicionog projekta. Posebna pažnja biće posvećena finansijskom strukturiranju i izvorima finansiranja investicionih projekata, što predstavlja presudnu fazu u pripremi realizacije projekta. Posebna pažnja će, na predavanjima i vežbama, biti posvećena praktičnoj primeni navedenih metoda i ukazivanju na mogućnosti koje pružaju informacione i komunikacione tehnologije (ICT).

Osnovna literatura:

Van Horne, Wachowicz (2007) „Osnovi finansijskog menadžmenta“, 12. izdanje, Data Status doo, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  zimski

Godina studija: III

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet