Nauka o podacima - u Python/R

Sažetak predmeta:

Nauka o podacima (ili data science) je interdisciplinarno polje koje će studente naterati da znanje koje su stekli u metodološkim predmetima kao što su metode istraživanja i statistika, primene kako bi iz živih podataka kompanija izvukli znanje i zaključke. Cilj predmeta je da studenti razumeju i kategorizuju strukture podataka, nauče da njima manipulišu koristeći popularne programske jezike i konačno, predstave ih na način da podaci pričaju jednu koherentnu “priču”.

Osnovna literatura:
 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni
Broj ESPB bodova: 6

Semestar: jesenji

Godina studija: III