Psihologija ličnosti

Sažetak predmeta:

Pitanje psihologije ličnosti je jedno od najfascinantnijih pitanja psihologije - šta nas čini onakvima kakvi jesmo. Na ovom predmetu bavimo se pitanjem različitosti i varijacijama u ljudskoj populaciji. Pored samih teorija ličnosti iz perspektive različitih paradigmi psihologije kao nauke, na ovom predmetu govorimo i o pitanjima inteligencije, genetike, društva, roditeljstva, ali i mentalnih poremećaja koja doprinose sveopštem shvatanju kompleksnog pojma ličnosti. Temu zaokružujemo pitanjima i diskusijom oko primene pluralističkog teorijskog pristupa u kontestu rada i organizacija. 

Osnovna literatura:

Trebješanin, Žarko (), Psihologija ličnosti, Beograd:

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB bodova: 8

Semestar: prolećni

Godina studija: III