Makroekonomska analiza

Sažetak predmeta:

Predmet Makroekonomska analiza polazi od znanja stecenog na Makroekonomiji na drugoj godini i dalje produbljuje (teorijski, empirijski, analiticki) makroekonomske teme od vaznosti za funkcionisanje svetske privrede. Velika kriza 2007-2008 je otvorila i nove teorijske koncepte, ali je i ponudila niz empirijskih primera na kojima se analiziraju vazne teme od stimulisanja rasta, do borbe protiv deflacije, trgovinskih odnosa, izazova javnog duga, do klimatskih promena i potreba medjunarodne koordinacije u prevazilazenju velikih izazova. Studije slucaja sa Harvarda, ali i realni primeri iz nase i svetske privrede, osnova su predavanja i debata na ovom predmet

Osnovna literatura:

Mankiew, G. (2013), Principi ekonomije, Harvard univerzitet, trece izdanje, prevedeno na srspki jezik u izdanju Centar za izdavacku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta:  obavezni

Broj ESPB poena:  6

Semestar:  prolećni

Godina studija:  IV