Digitalna marketing analitika

Sažetak predmeta:

U digitalnom dobu, kompanije se suočavaju sa velikim brojem raznovrsnih marketinških podataka. Karakteristike i ponašanje potrošača se detaljno beleže pomoću web-sajtova, društvenih mreža, kampanja oglašavanja i „informaciono bogatih“ korisničkih sadržaja koji se velikom brzinom šire na internetu. U marketinškom svetu je moguće koristiti ove „velike podatke“ za povećanje profita, iako mnoge kompanije još uvek imaju tzv. paralizu u primeni analitike, odnosno plaše se ulaska u nepoznato polje. Cilj predmeta „Marketing analitika“ je da omogući studentima da vladaju ovim poljem koje podrazumeva baratanje strukturisanim i nestrukturisanim digitalnim marketiškim podacima i preduzimanje digitalnih inicijativa u svrhu poboljšanja poslovanja. Bavićemo se nekim od veoma važnih pitanja: „Koliki je ROI na naše aktivnosti na društvenim medijima“, „Na koji način targetirati plaćeno oglašavanje“, „Šta potrošači misle i govore o vašem brendu“, „Da li bi trebalo investirati u nove analitičke alate“ itd.

Osnovna literatura:

Hemann, C. and Burbary, K. (2013) Digital marketing analytics: Making a sense of consumer data in a digital world. USA, Que Publishing (knjiga je dostupna na internetu kao besplatan izvor).

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV