Finansiranje startapova

Sažetak predmeta:

Predmet Finansiranje startapova ima za cilj upoznavanje studenata sa osnovama finansiranja startapova i pojmom venture capital. Studenti će imati priliku da kroz analizu startap poslovanja shvate zašto klasični oblici finansiranja nisu opcija za njihov rast, kao i se oblici finansiranja razlikuju u zavisnosti od stepena razvoja. Uz razumevanje teorijske osnove studenti će kroz praktične primere naučiti zašto je pitch deck važan investitorima, kako biznis anđeli i venture capital fondovi donose odluku o investiranju, pre-money and post-money valuation itd.

Osnovna literatura:

Feld, B. and Mendelson, J. (2016) Venture Deals: Be Smarter Than Your Lawyer and Venture Capitalist. Third edition. Wiley.

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  4

Semestar:  zimski

Godina studija: IV