Upravljanje promenama

Sažetak predmeta:

Kao i ljudi, organizacije u svom rastu i sazrevanju prolaze kroz različite faze i cikluse. U tom prirodnom životnom ciklusu očekivane su mnoge promene koje sa sobom nose normalne i patološke reakcije. Cilj predmeta Upravljanje promenama je tu da studentima pojasni normalne i patloške stadijume odrastanja organizacija i pozove ih na to da kritički razmišljaju o tome kakve intervencije mogu dovesti do optimalnog i bržeg prihvatanja promena. 

Osnovna literatura:

Adižes, Isak (2009), Upravljanje životnim ciklusima preduzeća, Beograd: Adizes BC

Adižes, Isak (2006), Upravljanje promenama, Beograd: Adizes BC

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB bodova: 4

Semestar: prolećni

Godina studija: IV