COVID-19

Čuvajmo jedni druge: mere predostrožnosti FEFA fakulteta zarad suzbijanja pojave Covid 19

Zaštitne maske, propisana distanca, dezinfekciona sredstva, poštovanje svih mera zaštite i hibridna nastava obeležiće početak nove školske godine. Profesori i stručno osoblje su spremni, a vi?

Kao odgovorna institucija koja za svrhu ima edukaciju mladih ljudi po najvišim standardima, osećamo potrebu da vas uverimo da smo preduzeli sve mere kako bismo se zajednički zaštitili od Covid zaraze na FEFA fakultetu.

Naši studenti, stručno osoblje i profesori nikada nisu bili na distanci. Naprotiv, bliskost i dostupnost je nešto što nas izdvaja i čini posebnim. To će ostati nepromenjeno i u doba Korone, samo pod malo drugačijim uslovima kako bismo ostali sigurni. Ulazak na fakultet, boravak u salama, sama nastava na prvi pogled će izgledati drugačije, ali suština će ostati ista. Učićemo, stvaraćemo i napredovaćemo zajedno.

Budite uvereni da smo sve neophodne mere već preduzeli i da nastava, kao i samo funkcionisanje fakulteta, neće biti ugroženo, a sve informacije u vezi sa nastavnim aktivnostima dobijaćete pravovremeno.

Za sva pitanja, sugestije i predloge smo, kao i do sada, na raspolaganju.

Nošenje zaštitinih maski tokom boravka na fakultetu je obavezno. Dezinfekciona sredstva  postavljena su na ulazu, a raspored sedenja u salama je unapred definisan kako bi se održala propisana distanca. Sve prostorije će biti konstantno provetravane i nakon svakog predavanja dezinfikovane.

Korišćenje fakultetskih prostorija, studentskog FEFA kluba, računarskog centra i biblioteke, odvijaće se nesmetano, naravno, uz obavezno poštovanje propisanih mera zaštite.

Dostupnost profesora neće biti ugrožena. Kao i do sada, svi profesori i nenastavno osoblje stoje na raspolaganju svojim studentima, kako tokom predavanja i vežbi, tako i putem mejla i drugih online kanala komunikacije.

Nastava na fakultetu će se odvijati po hibridnom režimu o čemu će studenti  biti detaljno obavešteni. Predavanja i vežbe će se odvijati u prostorijama fakulteta u skladu sa zdravstvenim preporukama. Za sve studente koji se odluče da određenog dana ne dolaze u prostorije fakulteta obezbeđen je uživo prenos predavanja preko platforme Microsoft Teams, koja je deo celokupnog Microsoft paketa, besplatno dostupan svim FEFA studentima. Studenti koji prate uživo online nastavu imaće priliku da aktivno učestvuju u nastavi i komuniciraju direktno sa profesorima i kolegama. Studentima će takođe biti dostupan i odložen snimak svih predavanja.

Fakultet će, kao i uvek, koristiti novonastalu situaciju kao priliku da unapredi kvalitet koji studenti dobijaju. Tokom školske godine redovno će se održavati webinari na kojima će imati priliku da uživo razgovaraju i slušaju savete vodećih poslovnih ljudi u regionu, poznatih svetskih ekonomista, kao i stvaralaca iz audio-vizuelne industrije.  

Od početka smo svesni činjenice da ćemo samo zajednički uspeti da se sačuvamo i obezbedimo sigurnost jedni drugima. Veoma je bitno spomenuti da se FEFA fakultet, odmah po stupanju zabrane okupljanja, prilagodio novonastaloj situaciji i celokupnu nastavu premestio na online kanale. S obzirom na to da smo se svi po prvi put susreli sa ovako kompleksnom situacijom, uvereni smo da će studiranje na FEFA fakultetu, u izmenjenim uslovima, biti i još bolje. Ostanite sigurni.

Vaš FEFA fakultet.