Otvorena vrata 2018-05-22T17:09:43+00:00

OTVORENA VRATA

FEFA poziva zainteresovane da lično postave pitanja u vezi sa našim studijskim programima i načinom rada,

Termini otvorenih vrata

31. maj 2018. u 15 časova

Termini predupisnih testiranja:

31. maj 2018. u 16 časova