Otvorena vrata 2018-03-27T12:58:47+00:00

OTVORENA VRATA

FEFA poziva zainteresovane da lično postave pitanja u vezi sa našim studijskim programima i načinom rada,

Termini otvorenih vrata

19. april 2018. u 15 časova
10. maj 2018. u 15 časova
31. maj 2018. u 15 časova

Termini predupisnih testiranja:

19. april 2018. u 16 časova
10. maj 2018. u 16 časova
31. maj 2018. u 16 časova