Otvorena vrata 2018-11-13T12:00:48+00:00

OTVORENA VRATA

FEFA poziva zainteresovane da lično postave pitanja u vezi sa našim studijskim programima i načinom rada,

Termini otvorenih vrata

1. 06. 12. 2018 g. u 15h

2. 07. 03. 2019 g. u 15h

3. 18. 04. 2019 g. u 15h

4. 16. 05. 2019 g. u 15h

5. 30. 05. 2019 g. u 15h

Termini predupisnih testiranja:

1. 06. 12. 2018 g. u 16h

2. 07. 03. 2019 g. u 16h

3. 18. 04. 2019 g. u 16h

4. 16. 05. 2019 g. u 16h

5. 30. 05. 2019 g. u 16h

Upisno testiranje:

27. 06. 2019 g. u 10 h