Radionice 2018-03-27T12:55:00+00:00

RADIONICE

FEFA Fakultet neguje tradiciju organizovanja radionica koje drže eksperti iz različitih oblasti, a koje su namenjene FEFA studentima i srednjoškolcima zarad obogaćivanja teoretskog znanja praktičnim.

Budi FEFA student ekonomije na jedan dan – ekonomija/audio-vizuelna produkcija (decembar, mart/april)

Interaktivna radionica „Budi FEFA student na jedan dan“ je namenjena svim srednjoškolcima koji se interesuju za ekonomiju. Time oni dobijaju mogućnost da se uz pomoć našeg kolektiva, studenata i profesora FEFA, upoznaju sa ovom oblašću i osete atmosferu FEFA studija putem učešća u interaktivnim radionicama.

Prvu u nizu radionica na temu: „Kako pametno pokrenuti biznis?“  će održati asistentikinja Zoja Kukić u petak, 23. marta od 10 do 13 h na FEFA.

Više informacija na linku Kako pametno pokrenuti biznis?

Pripremna radionica za Državno prvenstvo istraživačkih radova (januar/ februar)

U sklopu priprema za 4. Državno prvenstvo istraživačkih radova, biće održane dve pripremne radionice na kojima će biti predstavljene ovogodišnje teme za takmičenje, kao i sistem takmičenja.

Državno prvenstvo istraživačkih radova (FEFA i Regionalni centar za talente Beograd II ) (14. april)

U saradnji sa Regionalnim centrom za talente Beograd 2 i Institutom za nadarenu i talentovanu decu i omladinu (NTDO), FEFA organizuje Državno prvenstvo radova iz ekonomije za srednjoškolce. Takmičenje se organizuje u skladu sa najsavremenijim međunarodnim standardima i takmičenjima ovog tipa.
Osnovni ciljevi takmičenja su:
–       upoznavanje mladih sa zahtevima i standardima međunarodnih takmičenja;
–       davanje mogućnosti mladima da iskažu svoje stavove o aktuelnim problemima u globalnoj ekonomiji i mogućem unapređenju i razrešenju određenih ekonomskih pitanja u budućnosti;
–       promocija i popularizacija ekonomije kao naučne discipline;
–       afirmacija naučnog rada;
–       edukacija srednjoškolaca o pisanju radova prema zahtevima svetski priznatih, stučnih časopisa;
–       pružanje mogućnosti da srednjoškolci predstave svoje naučne radove i pokažu svoju elokventnost i kreativnost.
Učesnici takmičenja mogu biti učenici drugih, trećih i četvrtih razreda svih srednjih stručnih škola i gimnazija u Srbiji.
Organizatori brinu o svakom detalju, počevši od pripreme prijavljenih srednjoškolaca za takmičenje, koja podrazumeva stručni mentorski rad sa svakim pojedincem, preko pripreme za izradu prezentacija, do sprovođenja završnog takmičenja na FEFA.
FEFA dodeljuje tri nagrade najboljim učesnicima, pobednicima takmičenja:
–       Prvo mesto – stipendija za jednu godinu osnovnih studija FEFA (pun iznos školarine)
–       Drugo mesto – stipendija za jednu godinu osnovnih studija FEFA (50% vrednosti školarine)
–       Treće mesto – stipendija za jednu godinu osnovnih studija FEFA (30% vrednosti školarine)
Regionalni centar za talente Beograd II, potencijalni sponzori i donatori dodeljuju robne nagrade.
Prijave za 2018.godinu su završene, ali informiši se na vreme i spremno dočekaj priliku da budeš jedan od učesnika 2019. godine!
Sve informacije o takmičenju, kao i obrazac za prijavu, nalaze se na sajtu: fefatakmicenje.edu.rs.

Radionica iz Audio-vizuelne produkcije (mart, april, maj)

Film, televizija, radio internet, novi mediji, upravljanje kreativnim timom i finansijama projekta su neizostavni deo studija audio – vizuelne produkcije. Upravo taj doživljaj pružaju radionice na kojima svi zainteresovani imaju priliku da direktno od profesora i studenata saznaju više o ovom umetničkom studijskom programu.

Radionice ekonomske pismenosti za srednjoškolce (mart)

Ekonomska pismenost je projekat studenata namenjen budućim studentima. Svakodnevno se susrećeš sa pojmovima, koje možda ne razumeš – globalizacija, poskupljenje struje, smanjenje plata, visoka stopa nezaposlenosti, liberalizacija tržišta… Sada imaš priliku da dobiješ znanje potrebno za razumevanje osnovnih ekonomskih pojava, a uz to stekneš i utisak o tome kako se studira na savremenim fakultetima. Programom su obuhvaćene neke od najbitnijih tema – osnovni principi ekonomije, evropske integracije i naša ekonomija, monetarna ekonomija, kao i osnovne funkcije menadžmenta. Možda ti ovi pojmovi sada zvuče apstraktno, ali oni utiču na naš svakodnevni život i trebalo bi da ih razumeš. Radionica je pažljivo osmišljena kako bi ti se pružilo znanje u sažetom, zanimljivom i primenjivom obliku. Ne očekuj profesore, nastavnike, asistente. Radionice držimo mi, studenti, koji smo donedavno bili na vašim mestima. Ekonomska pismenost će zaživeti krajem marta, a prijave su otvorene, zato požuri! Radionice će biti održane na fakultetu FEFA 30. marta. Prijavi se ili pitaj bilo šta što te zanima na parlament@fefa.edu.rs

Soft skills radionice za naše studente i srednjoškolce (decembar, mart, april, maj)

U cilju karijernog razvoja studenata i učenika srednjih škola, na FEFA će biti organzovan niz radionica o razvoju veština, neophodnih za uspešnu karijeru. Neke od njih će obuhvatiti kako napisati svoj CV, lična SWOT analiza i individualni razvojni plan, veštine prezentacije, javni nastup i veštine komunikacije.