Homepage 2018-06-26T06:50:34+00:00
Promena se uveliko ogleda u nastajućim profesijama, ali i odnosima između njih. Istovremeno je neophodno negovati i [...]
FEFA VESTI
Filip Feti Dautović je televizijski i filmski producent, magistar nauka iz oblasti umetnosti filma i profesor FEFA [...]
FEFA VESTI
Bojana Maljević je na FEFA fakultetu od 2017. godine docent i direktorka akademskog studijskog programa Kreativna produkcija. Njeno profesionalno iskustvo sastoji se od umetničkog, menadžerskog i [...]
FEFA DOGAĐAJI
Savet stranih investitora i FEFA fakultet, organizovali su predavanje o blockchain tehnologiji 21. juna u prostorijama FIC-a, u cilju promocije master akademskog programa Digitalna transformacija.
FEFA DOGAĐAJI
Sava Čavoški je docent na FEFA od 2017. godine. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine. Poslediplomske studije na [...]
FEFA Profesori
Magistar prava i diplomatije (Flečer škola, Tafts i Harvard) i magistar javne uprave (Kenedi škola, Harvard). Usavršavala se u oblasti evropskih politika [...]
FEFA Profesori
Kao i prethodnih pet godina, studenti FEFA fakulteta su svoja stečena znanja obogatili praksom u okviru poslovnog [...]
FEFA VESTI
Aleksandar Vučković je asistent na predmetima Osnovi menadžmenta i Strategijski menadžment na FEFA fakultetu. [...]
FEFA VESTI
Milutin Petrović je profesionalni pozorišni i televizijski reditelj sa karijerom od preko trideset godina. Za svoje filmove dobio je brojne međunarodne i domaće nagrade među kojima su i Rainer [...]
FEFA DOGAĐAJI

AKADEMSKI PARTNERI FEFA