Prof. dr Dušan Vujović

Profesor

Prof. dr Dušan Vujović je redovni profesor na FEFA. U periodu 2014-2018 vršio je funkciju ministra finansija u Vladi Republike Srbije. Prof. Vujović je bio vodeći ekonomista (Lead Economist) u nezavisnoj grupi za evaluacije projekata (Independent Evaluation Group) u Svetskoj banci, a bio je i direktor Kancelarije Svetske banke u Ukrajini. Prof. Vujović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posledoktorske studije je obavio na Univerzitetu Kalifornije u Berkliju (University of California at Berkeley) gde je bio gostujući istraživač. Objavio je veliki broj radova u međunarodnim časopisima. Bio je ko-direktor programa za zvaničnike iz bivšeg Sovjetskog saveza i srednje i istočne Evrope u organizaciji međunarodnih ekonomskih organizacija (Co-Director of the Joint Vienna Comprehensive program for government officials from the Former Soviet Union, Central and Eastern Europe, a 5-month retraining program sponsored by the World Bank, IMF, BIS, OECD, EU and WTO).

Reference:

  1. Vujović, D. (2012), „New Industrial Policy: Navigating between Market and Government Failure“, Ekonomika preduzeća, LX, br. 1-2, January-February 2012, UDK 338.45.01, YU ISSN 0353-433 X, p. 63-77
  2. Vujović, D. (2012), „Serbia: Policies to Enhance Competitiveness“, Ekonomika preduzeća, LX, br. 5-6, September-October 2012, UDK: 339.137.2; 338.22(497.11), YU ISSN 0353-433 X, p. 261- 274
  3. Vujović D., Popovčić-Avrić S., Đenić M., Konjikušić S. (2012), „Assessing the Impact of Global Crisis on European Transition Economies: The Role of Institutional Vulnerabilities and Resilience“, 7-th International ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region) Conference Proceedings: „Recent Economic Crisis and Future Development Tendencies“, Ekonomski fakultet u Rostovu, Rostov na Donu, Rusija (6.- 8. Oktobra 2011.) UDC 378-811, ISBN 978-5-7972-174-1, str. 316-329
  4. Vujović D., (2011.), „U potrazi za novim modelom razvoja – pouke globalne krize”,Ekonomika preduzeća, LIX, br. 1-2, januar/februar 2011, str. 45-53, ISSN: 0353-443X
  5. Vujović D., (2010.), „New International Financial Architecture: Short-Term Fixes vs. Long-Term Reforms”, Ekonomika preduzeća, LVIII, br. 1-2, January-February 2010, str. 29-36.
  6. Vujović D., (2010.), „The Role of International Financial Institutions in Economic Crisis”, Ekonomika preduzeća, LVIII, br. 5-6, September-October 2010, str. 239-250.
  7. Vujović, D. , (2009.), „Ekonomska politika u vreme krize – izazovi, ograničenja, paradoksi”, Ekonomika preduzeća, LVII, br. 1-2, januar-februar 2009, str. 36-42.
  8. Vujović, D., (2008), „Challenges of integrating micro and macro aspects of competitiveness Ekonomika preduzeća, vol. 56, br. 5-6, str. 171-181, 2008.
  9. Vujović, D., (2006), „Održivost rasta i razvoja tokom tranzicije”, Ekonomika preduzeća, vol. 54, br. 5-6, str. 224-233, 2006.
  10. Vujović, D., (2005), „Konkurentnost nacionalne privrede – neka empirijska i teorijska pitanja merenja institucionalne konkurentnosti”, Finansije, vol. 60, br. 1-6, str. 7-36, 2005.

Saznaj sve o upisu na osnovne studije

Ekonomije ili Psihologije i biznisa

Sve o smerovima i usmerenju, kao i o potrebnoj dokumentaciji, terminima upisa i sve ostale pronađite ovde: