Inflacija je postala globalni fenomen koji ozbiljno preti da umanji vrednost vaše imovine. Sa druge strane, investitori u Srbiji nemaju široku lepezu investicionih mogućnosti administrativni aspekt ulaganja u različite vrste imovine je često nepremostiva prepreka. Ulaganje u različite vrste alternativnih investicionih fondova (AIF) daje vam mogućnost da na odgovarajući način izbalansirate očekivani prinos, rizik koji preuzimate i potrebu za likvidnosti u narednih 5 godina. Uz sve pomenuto, investitori u AIF imaju mogućnost da za 50% umanje godišnji porez na dohodak građana.

Odgovore na sva pitanja u vezi sa investiranjem u AIF dobićete kao polaznik Akademije za investitore koju organizuje projekat Srbija Inovira i FEFA fakultet u Beogradu. 

Cilj Akademije za investitore je sticanje stručnih znanja neophodnih za razumevanje rizika ulaganja u AIF i provera da li su navedena ulaganja u skladu sa vašim investicionim ciljevima, a što je potrebno za sticanje svojstva polu-profesionalnog investitora - preduslov da bi mogli da napravite investiciju u AIF. 

Akademija za investitore je namenjena pojedincima koji planiraju da naprave investicije u minimalnom iznosu od 50k eur u periodu od narednih 5 godina, kao i pojedincima koji žele da iskoriste poreski podsticaj za ulaganje u AIF. 

Ako imaš višak sredstava i razmišljaš kako da ih investiraš, ali nisi siguran kako da napraviš sledeći korak, onda je Akademija za investitore pravi program za tebe. 

 

Edukativni ciklus je formulisan tako da polaznici u toku 5 časova prođu sledeće teme:

 • Strateška alokacija investicija u zavisnosti od očekivanog prinosa, rizika i potrebama za likvidnosti,
 • Ključne karakteristike investicija u sledeće vrste imovine - akcije na globalnim tržištima, nepokretnosti, privatni kapital (private equity) i preduzetnički kapital (venture capital), crowdfunding i investiranje u crypto valute;
 • Konkretni primeri iz prakse investiranja.

Na kraju edukativnog ciklusa svi polaznici imaju priliku da polažu test na kome će proveriti stečeno znanje! 

Edukativni ciklus je organizovan po hibridnom modelu tako da polaznici mogu pratiti edukaciju:

 • Uživo, u prostorijama FEFA fakulteta u Beogradu, novembar-april
 • Uživo, splav Savka, maj-oktobar
 • On-line, preko Microsoft Teams platforme.

Interaktivno učešće i postavljanje pitanja je obezbeđeno za obe grupe polaznika.

Prvi ciklus Akademije za investitore se organizuje u periodu od 15. marta do 12. aprila svake srede u periodu od 18 do 20 časova.

Edukativni ciklus je organizovan po temama koje prate investicije u različite vrste imovine:

 • Strateška alokacija imovine, 15. mart 2023. godine, Vladimir Pavlović i Marko Ćulić
 • Akcije na globalnim tržištima, 22. mart 2023. godine, Rade Rakočević i Vladimir Đukanović
 • Privatni kapital (Private Equity), 29. mart 2023. godine, Lazar Vujaklija i Branimir Gajić
 • Preduzetnički kapital (Venture Capital), 5. april 2023. godine, Miloš Matić i Kosta Andrić
 • Nepokretnosti, 12. april 2023. godine, Dušan Radovanović i Milan Marinković
 • Crowdfunding, 31. maj 2023. godine, Luka Pejović i Dragan Pejčić
 • Investiranje u Crypto valute, 21. jun 2023. godine, Aleksandar Matanović i Miloš Pavlović
 • Investiranje u otvorene investicione fondove, 6. septembar 2023. godine, Srđan Maletić i Vladimir Garić
 • Investiranje u digitalne tokene, 4. oktobar 2023. godine, Jovan Milovanović, Željka Motika i Anina Milanović

Pored predavača, obezbedili smo i specijalne goste koji će preneti svoje relevantno iskustvo iz prakse investiranja.

Saznajte sve o investiranju u alternativne investicione fondove

Prijavite se na besplatan program: Akademija za investitore

Prvih 50 polaznika koji budu zatražili podršku u popunjavanju Poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana u segmentu koji se odnosi na poreske podsticaje pri ulaganju u AIF, imaće besplatnu podršku od strane poreskih savetnika.

 

Za sva pitanja kontaktirajte slobodan.zebic@srbijainovira.rs

Hvala vam što se odlučili da odvojite vaše vreme i da se prijavite na Akademiju za investitore koju organizuju projekat Srbija Inovira i FEFA fakultet. Verujemo da će vam biti korisno znanje koje ćete steći, kao i kontakti sa predavačima i ostalim učesnicima.

PRIJAVA: Akademija za investitore

Predavači