Naučni projekti i istraživanja

FEFA fakultet kroz naučno-istraživački rad kontinuirano značajno doprinosi razvoju ekonomske nauke u Srbiji i unapređenju našeg društva.

Profesori FEFA kao predavači redovno učestvuju na vodećim naučnim i poslovnim skupovima u zemlji i inostranstvu, poput Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, godišnjih konferencija Američkog udruženja ekonomista (AEA), Evropskog udruženja ekonomista (EEA), Kraljevskog britanskog udruženja ekonomista (RES), Svetskog društva ekonometričara, Svetskog naftnog saveta, kao i na različitim skupovima u organizaciji Harvard poslovne škole, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske Banke, Evropske Centralne Banke, Srpske akademije nauka i umetnosti, Saveza ekonomista Srbije i mnogih drugih institucija.

Naši profesori su autori mnogobrojnih i visoko citiranih radova u međunarodnim časopisima (kategorija M21-M23), kao i knjiga i monografija u izdanju vodećih svetskih izdavačkih kuća.

Fakultet je takođe nosilac i partner na velikom broju međunarodnih i domaćih projekata koji imaju značajan naučni i praktični doprinos unapređenju društveno-ekonomskog razvoja Srbije. Neki od projekata su navedeni u nastavku.

Naučni projekti

 1. Grant: Support to education on EU issues in Serbia, Embassy of the Republic of France in Serbia, 2007-2010
 2. Research Study: “Transition in Serbia: History and Prospects; Relations between Serbia and EU”, Central European University Budapest, 2008
 3. Research Study: The cost of delay of European integration of Serbia, Fund for an Open Society, 2008 (number : 080074/2a.1)
 4. Research Study and Conference: Impact Assessment of Serbia’s EU Accession, Serbian Chamber of Commerce, Government of Serbia – Office of the Deputy Prime Minister for European Integration Serbian European Integration Office, European Union Delegation to Serbia, British Embassy/DFID, Royal Netherlands Embassy, French Cultural Center, Fund for Open Society, 2008-2009
 5. Research Study: Analysis of strategic planning process in Serbia, Government of Republic Serbia, 2010 (number: 12 404-01-2871/2010)
 6. Research Study: Policy proposals to improve the strategic planning process in Serbia, Government of Republic Serbia, 2010 (number: 12 404-01-2870/2010)
 7. Tempus project: Development of Public Administration and Management Studies in Serbia, 144889 – Tempus -  2008 – RS – JPCR, European Commission (Educational and Culture), 2009-2012 (number: 144889-2008)
 8. Advancing Serbia’s Competitiveness in the Process of EU Accession, Ministry of Education, Science and Technological Development (number: 47028), 2011-
 9. Tempus project: Conducting Graduate Surveys and Improving Alumni Seevices for Enhanced Strategic Management and Quality Improvement (CONGRAD), European Commission (Educational and Culture), 2011-2014, (number: JP 517153-2011)
 10. Tempus project: Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia (CAREERS), European Commission (Educational and Culture), 2011-2015, (number: SM 517119-2011)
 11. Tempus project: Towards Sustainable & Equitable Financing of Higher Education Reform in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia – FINHED, European Commission (Educational and Culture), 2012-2016, (number: SMGR 530550/2012)
 12. Tempus project: Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management - MAIN 544278-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR, European Commission (Educational and Culture), 2013-2017, (number:544278-2013)
 13. Financial Management Course for selected representatives of the Serbian Ministry of Interor and Police in the framework of the DCAF project entitled “Development of Strategic Management Capacity in the Ministry of Interior of the Republic of Serbia”, DCAF Ministry of Interior of the Republic of Serbia, 2014, (number: 14010)
 14. 7th Framework Programme:  The RRI Tools, a project to foster Responsible Research and Innovation for society, with society, described in the Description of Work, (European Commission, Third party), 2014 (number: 612393)
 15. Erazmus+ project: FINancial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration – FINAC, European Commission (Educational and Culture), 2016-2019, (number: 573534-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)
 16. PERFORM project: Quality of jobs in the growing industry sectors in Serbia – are more jobs also better jobs?, Representative office HELVETAS Swiss Intercooperation SRB, 2018 (number: C-026/18)

Naučna istraživanja

 1. Studentsko preduzetništvo u Srbiji - uloga fakulteta u razvoju preduzetništva mladih, 2021.
 2. Otvoreni investicioni fondovi u Srbiji: pregled stanja i analiza performansi 2008-2015, 2016.
 3. Žene na upravljačkim položajima u preduzećima u Srbiji, 2016.
 4. Naplata potraživanja iz perspektive poverioca u vremenu ekonomske krize, 2016.
 5. Razvoj elektronskog bankarstva u Srbiji, 2016.
 6. Unapređenje obrazovanja kao činilac ekonomskog razvoja, 2014.
 7. Obnovljivi izvori energije kao faktor ekonomskog razvoja Srbije, 2013.
 8. Efekti integracije Srbije u EU: Poljoprivreda, 2009.
 9. Efekti integracije Srbije u EU: Makroekonomski i finansijski efekti, 2009.
 10. Efekti integracije Srbije u EU: Slobodno kretanje kapitala, 2009.
 11. Efekti integracije Srbije u EU: Saobraćaj, 2009.
 12. Efekti integracije Srbije u EU: Energetika, 2009.
 13. Efekti integracije Srbije u EU: Životna sredina, 2009.
 14. Efekti integracije Srbije u EU: Nauka, 2009.
 15. Efekti integracije Srbije u EU: Tržiste rada, 2009.
 16. Efekti integracije Srbije u EU: Pravosuđe, 2009.
 17. Efekti integracije Srbije u EU: Konkurencija, 2009.
 18. Efekti integracije Srbije u EU: Zaštita prava potrošača, 2009.
 19. Efekti integracije Srbije u EU: Državna pomoć, 2009.
 20. Efekti integracije Srbije u EU: Informaciono društvo i mediji, 2009.
 21. Politika zaštite konkurencije kao faktor konkurentnosti Srbije, 2016.
 22. Analiza ponude kredita stanovništvu u Srbiji, 2016.
 23. Državna pomoć u funkciji razvoja konkurentnosti, 2013.
 24. Integracije Srbije u EU kao način borbe protiv korupcije, 2013.
 25. Efekti integracije Srbije u EU: Regionalni razvoj, 2009.
 26. Transition in Serbia: History and Prospects, 2008.
 27. Relations between Serbia and the EU: History and Prospects, 2008.
 28. Globalna finansijska kriza, 2008.
 29. Cena odlaganja integracije Srbije u Evropsku uniju, 2008.
 30. Konkurentnost Srbije u regionu, 2008.
 31. Razvoj novog kurikuluma u visokom obrazovanju u Srbiji i formiranje fleksibilnih profila za tržiste rada, 2008.
 32. Izazovi integrisanja poslovnih i nacionalnih aspekata konkurentnosti, 2008.
 33. Znanje kao izvor konkurentske prednosti, 2008.
 34. Kopaonik biznis forum 2009
 35. Kako obrazovati ekonomiste za potrebe tržišta rada, 2009.
 36. Svetska ekonomska kriza i posledice po privredu Srbije, 2009.
 37. Efekti integracije Srbije u EU: Konkurentnost malih i srednjih preduzeća, 2009.