Ekonomija

Akreditovane master studije ekonomije predstavljaju jedinstven spoj akademskih znanja i neophodnih veština, ključnih za poslovanje kompanija i finansijskih institucija u modernom poslovnom svetu. Ovaj program razvijen je u saradnji sa I&F Grupom, kao i sa inostranim akademskim partnerima: MOC mrežom Instituta za strategiju i konkurentnost Harvard poslove škole i Univerzitetom Fordham sa ciljem da pruži savremena znanja za kojima postoji najveća tražnja na tržištu rada u Srbiji i inostranstvu.

Inovacije koje donose nove tehnologije menjaju načine poslovanja u svim industrijama, kako velikih kompanija, tako i malih, preduzetnički orijentisanih pojedinaca i firmi. Stoga je cilj da naše master studente pripremimo da upravljaju ovim promenama kroz sticanje savremenih znanja iz poslovnog sveta i psihologije, primenljivih u svim poslovnim sferama – od bankarstva i finansija, marketinga do upravljanja projektnim timovima i organizacijom. Želimo da stvaramo nove generacije lidera koji znaju kako da stvore novu vrednost i za sebe i za kompaniju. 

UPIŠI SE

MASTER BROŠURA

Master benefit

Prijavite se do 15. septembra i ostvarite 10% umanjenja školarine

Master individualne konsultacije

Kako biste mogli bolje da procenite da li su FEFA studije idealan odabir za dodatno specijalizovanje Vašeg znanja i unapređenja karijere, naši profesori će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja i upoznati sa detaljima rada

Master akademski program namenjen je kako diplomiranim studentima koji imaju određen nivo kompetencija u ekonomiji, tako i svima koji stečena znanja  iz drugih oblasti žele da obogate savremenim kompetencijama iz ekonomije, finansija, psihologije, marketinga, menadžmenta i poslovne analitike. Za upis ovog programa, potrebno je jedino da imate ostvarenih 240 ESPB na osnovnim studijama. 

 

UPIŠI SE

 

MASTER BROŠURA

Master benefit

Prijavite se do 15. septembra i ostvarite 10% umanjenja školarine

Master individualne konsultacije

Kako biste mogli bolje da procenite da li su FEFA studije idealan odabir za dodatno specijalizovanje Vašeg znanja i unapređenja karijere, naši profesori će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja i upoznati sa detaljima rada.

Tako da bude maksimalno prilagođen i usmeren ka vama, našim budućim studentima.


Nastava

Način i vreme izvođenje nastave prilagođeno je zaposlenima. Svi predmeti se izvode jednosemestralno. Studenti u toku semestra mogu da sakupe veliki broj poena kroz različite aktivnosti, tako da pismeni ispit na kraju semestra nosi manji značaj.

Pored toga, nudimo vam mogućnost da, ukoliko ste iz bilo kog razloga sprečeni da posećujete prostorije FEFA fakulteta, nastavu, po potrebi, pratite online putem (uživo ili praćenjem snimljenog predavanja).

Veliki broj izbornih predmeta

Imate mogućnost da birate niz različitih izbornih predmeta (22 ukupno) koji su prilagođeni Vašim interesovanjima.

Na taj način imate priliku da personalizujete studijski program i dodatno specijalizujete svoja znanja i interesovanja.

Dodatak diplome

Svi studenti imaju mogućnosti da, ukoliko žele, izborom predmeta grade svoje kompetencije u jednom od četiri nastavna modula i na taj način takođe dobiju dodatak diplome po završetku studija. Dodatak diplome svedoči o komparativnoj prednosti u jednoj odabranoj oblasti/modulu. Studenti takođe mogu završiti master studije bez dodatne specijalizacije birajući predmete iz svih ili više modula.

Fleksibilnost

Dodatak diplome se dobija na osnovu prikupljenih minimum 20 ESPB iz izbornih predmeta koji čine jedan - primarno odabran modul. Ostatak poena koje je potrebno ostvariti kroz izborne predmete tokom studija studenti mogu prikupiti iz predmeta bez obzira na to kojem modulu pripadaju, što daje dodatnu fleksibilnost programu.

Student u centru pažnje

Male grupe koje omogućavaju interakciju i posvećenost svakom studentu, bez 50+ grupa kao na drugim fakultetima

MASTER BROŠURA

 

Master benefit

Prijavite se do 15. septembra i ostvarite 10% umanjenja školarine

Master individualne konsultacije

Kako biste mogli bolje da procenite da li su FEFA studije idealan odabir za dodatno specijalizovanje Vašeg znanja i unapređenja karijere, naši profesori će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja i upoznati sa detaljima rada.

Individualni rad i napredak svakog studenta pratiće naši profesori koje odlikuje bogata naučna i poslovna karijera o čemu između ostalog svedoče i njihove dugogodišnje karijere i iskustvo u rešavanju naučnih i stručnih izazova u različitim oblastima ekonomije i drugim srodnim naukama, kao i radovi objavljivani u vodećim domaćim i inostranim naučnim časopisima. Njihove reference su istovremeno garant efikasnog, izazovnog i uzbudljivog rada na pisanju master teze koja će predstavljati krunu vaših studija.

Na FEFA fakultetu imaćete priliku da slušate redovna gostujuća predavanja vodećih stručnjaka iz poslovnog sveta u regionu, spremnih da prenesu svoja bogata poslovna iskustva. Bićete u prilicu da razvijate svoju mrežu kontakata koji će vas podržavati u budućoj poslovnoj karijeri, a stručne skupove i seminari u našoj organizaciji predstavljaju dodatnu priliku za uspostavljanje saradnji sa kompanijama i stručnjacima iz poslovnog sveta – veliki broj naših alumnista je zaposlen uz pomoć FEFA Mreže poslodavaca.

Još jedna od mogućnosti koje pružaju master studije ekonomije jeste pohađanje dvojnog programa (dual degree) koji se izvodi zajedno sa prestižnom Gabelli poslovnom školom Univerziteta Fordam (Fordham University Gabelli School of Business), rangiranom među prvih 20 postdiplomskih programa iz finansija u SAD. Na osnovu potpisanog sporazuma o saradnji, naši master studenti polažu jedan deo ispita na programu u Beogradu, a drugi deo tokom letnjeg semestra, kada borave u Njujorku.

 

UPIŠI SE

MASTER BROŠURA

Master benefit

Prijavite se do 15. septembra i ostvarite 10% umanjenja školarine

Master individualne konsultacije

Kako biste mogli bolje da procenite da li su FEFA studije idealan odabir za dodatno specijalizovanje Vašeg znanja i unapređenja karijere, naši profesori će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja i upoznati sa detaljima rada.

Studenti imaju priliku da učestvuju u dodatnim masterclass predavanjima i određenu temu sagledaju iz apsolutno svakog ugla.  

Zahvaljujući našim predavačima koji prenose svoja dugogodišnja praktična iskustva iz sveta biznisa, ekonomije, menadžmenta i novih tehnologija, studenti napuštaju ova višesatna interaktivna predavanja sa kompletnim i zaokruženim znanjima iz konkretne oblasti. 

Masterclass:

Moduli

Modul pruža znanja i veštine u ključnim oblastima modernog marketinga i menadžmenta. Naslanjajući se na praktična iskustva poslovnih lidera u ovoj oblasti, program je namenjen svim studentima koji žele da razvijaju svoja znanja i kreativnost u pravcu analize ponašanja potrošača, dizajna i primene korporativnih komunikacionih strategija i marketing tehnika koje se koriste u modernom digitalnom poslovanju. Istovremeno, kroz analizu i razumevanje savremenih upravljačkih i liderskih tehnika i koncepata, kako na nivou kompanije, tako i na nivou upravljanja ljudskim resursima, steći ćete ključne veštine za rukovođenje marketinškim i komunikacionim projektima. Marketinški, PR i HR profesionalci koji imaju ovakva znanja su izuzetno traženi, kako u velikim kompanijama i marketinškim agencijama, tako i u data startup-ima. Budite jedan od njih.

Modul pruža široka znanja i veštine u ključnim oblastima savremenog poslovanja. Namenjen je svima koji žele da nadograde svoja poslovna znanja učeći o tome kako tehnološke promena utiču na izmene poslovnih modela u savremenim kompanijama, kako se može postići poreska optimizacija na nivou kompanije, kako se donose optimalne investicione odluke na nivou kompanije i/ili portfolija finansijskih institucija, što, sve zajedno, unapređuje konkurentsku poziciju preduzeća. Na taj način, studenti će steći moderna znanja ključna za poslovanje kompanija i finansijskih institucija u modernom poslovnom svetu koja im, istovremeno, omogućavaju ubedljivu prednost na tržištu rada.

Napredna analitika je jedan od ključnih elemenata savremenih digitalnih tehnologija koji ima izuzetan transformacijski potencijal za kompanije i finansijske institucije. Digitalizacija podataka i njihov eksponencijalni rast, kao posledica globalizacije finansijskih tržišta, razvoja Interneta stvari (IoT) i socijalnih mreža, uz interne podatke koje kompanije stvaraju u svom poslovanju, otvara mnogobrojne profitne šanse. Ovaj modul namenjen je svima koji žele da ovladaju modernim tehnikama koje se koriste za analizu i predviđanje poslovnih, ekonomskih i finansijskih podataka. Naglasak na modulu je na razumevanju tehnika i njihove primene, a manje na kvantitativno-teorijskoj osnovi. Sticanjem znanja koje tehnike su odgovarajuće za primenu u konkretnom primeru i kako ih primeniti za generisanje dodatnih prinosa i unapređenje poslovanja, postajete data profesionalac sa izuzetnom poslovnom perspektivom.

Modul namenjen širokom spektru profesionalaca koji dolaze iz najrazličitijih oblasti. Zašto?

Gotovo nijedno poslovno okruženje ne funkcioniše bez ljudi. Bilo da ste u HR-u, menadžmentu, ili pak marketingu, prodaju ili istraživanju i razvoju proizvoda, neminovno je da ćete raditi u kolektivu ili kreirati vrednost za potrošače. Suštinsko razumevanje individualnih razlika i ponašanja pojedinaca i grupe stoga predstavljaju jedno od bazičnih znanja neophodnih za uspešno napredovanje u kompanijama. Na ovom usmerenju ćemo izučavati primenjenu psihologiju u biznisu zajedno sa osnovama poslovanja i korporativnog upravljanja. Teme koje pokrivamo svode se na izgradnja i održavanje različitih mentalnih modela, tumačenje individualnih razlika, motivatora i pokretača, ponašanja u grupi, donošenje odluka, gradjenje kultura, ali i pronicanje u suštinsku razliku uspešnih i neuspešnih timova. Tokom godinu dana, proći ćete kroz niz predmeta koji sažimaju ključne modele iz psihologije, potrebne za upravljanje modernom organizacijom u Četvrtoj industrijskoj revoluciji. Očekujte teme kao što su razumevanje teorije ličnosti, emocionalne inteligencije, ponašanje potrošača, design thinking, ali i korporativno učenje, poslovne inovacije i osnove primenjene nauke o podacima.

MASTER BROŠURA PDF: Ekonomija ili Digitalna transformacija

Na jednom mestu, nalaze se potrebne informacije o beneficijama oba programa kako biste doneli najbolju odluku po pitanju daljeg usavršavanja.