Prof. dr Goran Pitić
Profesor

Prof. dr Goran Pitić

Predsednik Saveta FEFA
Prof. dr Goran Radosavljević
Profesor

Prof. dr Goran Radosavljević

Prodekan za nauku
Doc. dr Jelisaveta Lazarević
Profesor

Doc. dr Jelisaveta Lazarević

Prodekan za nastavu
Prof. Bojana Maljević
Profesor

Prof. Bojana Maljević

Direktor programa Kreativna produkcija
Luka Babić
Profesor

Luka Babić

Rukovodilac novog usmerenja Psihologija i biznis