Studentski servis

Da biste pristupili korisničkim servisima morate biti student ili alumni FEFA fakulteta.

Detaljno uputstvo za korišćenje su studenti dobili putem elektronske pošte, a za prvo prijavljivanje na sistem potrebno je kao korisničko ime uneti staro korisničko ime – koje je korišćeno na starom portalu – dok je inicijalna šifra JMBG studenta.