PRIMENI ZNANJE: Studije slučaja

Preuzmite materijale za nastavu u srednjim školama

Projekat "Primeni znanje", tiče se razvoja veština analitičkog, kritičkog i kreativnog razmišljanja kod učenika, primenom metode studije slučaja.


Radionica za nastavnike

Rok prijave: 11. maj

U toku je prijava za akrediovanu onlajn radionicu za nastavke "Metode za poboljšanje razumevanja i praktične primene gradiva". Prijava je otvorena do 11. maja, a sve o radionici saznajte na linku ispod:


Metoda studije slučaja je nastavna metoda, koja pomaže učenicima i studentima da kroz rešavanje praktičnih izazova razviju sposobnost primene stečenih teorijskih znanja, kao i veštine rešavanja problema. Studija slučaja je tekst u kojem je dat opis određene problemske situacije iz relevantne oblasti. U studiji slučaja su sadržani elementi koji se tiču pozadine problemske situacije, faktora koji utiču na nju, mogućih alternativa za rešavanje, itd. Nakon što se učenici upoznaju sa studijom slučaja, nastavnik na času moderira diskusiju sa učenicima, tako što postavlja pitanja o problemu, od opštih ka specifičnim, i usmerava učenike ka detaljnoj analizi problema, definisanju mogućih rešenja i potom izboru najboljeg. Svakako, studije slučaja se mogu zadavati učenicima i u vidu istraživačkih zadataka, gde bi kroz internet istraživanje sproveli analizu i definisali predlog rešenja.

U okviru projekta "Primeni znanje", izrađeno je nekoliko desetina studija slučaja iz velikog broja predmeta. Svaka studija slučaja sadrži i uputstvo za nastavnike za vođenje diskusije na času. Na ovaj način, želimo da omogućimo nastavnicima da brzo i jednostavno dođu do savremenih obrazovnih materijala.

Ciljevi projekta "Primeni znanje" su:

  1. Pružanje mogućnosti učenicima da u potpunosti razumeju svrhu i primenu gradiva koje uče;
  2. Razvoj istraživačkih, analitičkih, kritičkih, kreativnih i drugih veština učenika;
  3. Uspešniji rad nastavnika, jer će kroz diskusiju sa učenicima na teme rešavanja praktičnih izazova, moći da lakše privuku i zadrže pažnju učenika i dovedu ih do boljih rezultata.

Projekat je realizovan od strane istraživačkog tima FEFA fakulteta. U realizaciji projekta, učestvovali su: Doc. dr Aleksandar Vučković (rukovodilac projekta), Msc Danica Gaković (projektni koordinator) i studenti Mina Milošević, Ana Leković, Igor Jakovljević, Mihailo Marković, Mihailo Martinov, Darija Marjanović, Anica Kovačević, Aleksandar Vasin i Natalija Lazevski.

Studije slučaja su potpuno besplatne i moguće ih je preuzeti nakon registracije. Molimo vas da, koliko god je moguće, studije slučaja na nastavi koristite u originalnoj verziji.

Za preuzimanje materijala, potrebno je popuniti formu u nastavku:

Preuzmite studije slučaja