FEFA Institut

FEFA Institut je ustanova pod čijim okriljem profesori i saradnici FEFA fakulteta nude svoja iskustva poslovnoj i stručnoj zajednici. Cilj FEFA Instituta je povezivanje akademskog i poslovnog sektora sa ciljem razmene znanja i iskustva radi unapređenja oba sektora. Profesori FEFA i saradnici Instituta su eksperti u različitim oblastima biznisa, finansija, marketinga, digitalnih tehnologija i kreativne produkcije sa višegodišnjom praksom i iskustvom kako u akademskom tako i u poslovnom svetu.

Misija

Razvoj novih znanja i veština koje treba da doprinesu fundamentalnom napretku u oblasti ekonomije i biznisa i efikasno odgovore na izazove koje pred poslovnu zajednicu stavlja nova ekonomska i digitalna revolucija. To se namerava postići unapređenjem nivoa znanja i veština zaposlenih u privredi kroz zajedničko kreiranje edukativnih i konsalting programa koji su u skladu sa aktuelnim trendovima u oblasti ekonomije i finansija.

Šta nudi FEFA Institut?

FEFA Institut nudi nekoliko vrsta usluga. Između ostalih:

Kreiranje posebnih programa za kompanije u oblasti:

DIGITALNE TRANSFORMACIJE

 

Agile

 

Design thinking

 

Digitalni marketing

 

Digitalni biznis modeli

 

Analiza podataka i mašinsko učenje

 

Prediktivne analitika

 

Digitalne tehnologije i dr

   

BIZNISA I EKONOMIJE

 

Poreska optimizacija

 

Finansijska kontrola u savremenom poslovanju

 

Strategijsko upravljanje kompanijom

 

Digitalna kompanija

 

Unapređenje konkurentnost i dr

 

Platforma za pripremu i permanentno prilagodjavanje novom načinima poslovanja postojećih i novih lidera u firmama u sledećim oblastima:

 

Digitalna transformacija

 

Finansijski i strategijski menadžment

 

Poslovna strategija

 

Digitalni marketing

 

Startapi

 

Kreativne industrije

 

Ekonomija energetike

 

Ljudski resursi