Zašto inovacije u zdravstvu?

 

Razvoj MedTech i BioTech industrije u svetu zahteva od radne snage da bude visoko kvalifikovana, obrazovana i fleksibilna. Veliki broj istraživanja identifikovao je ključne globalne izazove koji značajno utiču na same industrije u celini, kao i na veštine potrebne za njihov razvoj. Najznačajniji izazovi tiču se tehnološkog napretka i inovacija i sticanja socio-ekonomskih znanja. Tehnološki napredak je omogućio medicinskim kompanijama da preispitaju tradicionalni pristup pružanju zdravstvene zaštite. Dva ključna faktora su zdravstvene tehnologije i pametna rešenja za isporuku lekova. Oba podrazumevaju određena savremena tehnološka i digitalna znanja. Sa druge strane postoji potreba za stalnim usavršavanjem u oblasti biznis veština kako bi industrija mogla da nastavi da se takmiči i donosi inovativne tehnologije na tržište.

Bootcamp se organizuje u periodu od 7. do 11. decembra u prostorijama FEFA fakulteta u Beogradu prema satnici koja je definisana u opisu predmeta.

Polazeći od ovih potreba, cilj programa Kapsula 2030 je sticanje osnovnih biznis i digitalnih veština neophodnih za unapređenje znanja i kompetencija. Namenjen je studentima i mladim profesionalcima u sektoru medicinskih i bioloških nauka, ali i prirodnih i tehničkih nauka sa ciljem da ih upozna i pripremi za izazove koje moderno tržište stavlja pred njih. Ako imaš ideju, a ne znaš kako da je razvijaš, ili imaš svoj startap, ili razmišljaš o pokretanju startapa, ali nisi siguran kako da napraviš sledeći korak, onda je ovo program za tebe. 

Program je formulisan tako da polaznici u periodu od sedam dana prolaze kroz tri segmenta:

  1. Osnove savremenog biznisa;
  2. Digitalni alati u savremenom biznisu;
  3. Realizacija projektne ideje na savremenom tržištu - nedelja, 11. decembar 2022.

Uzmi svoju dozu znanja!

 

Prvi segment, Osnove savremenog biznisa, ima za cilj da se polaznici tokom trodnevnog sprinta upoznaju sa osnovnim znanjima iz tri oblasti:

  • Preduzetništvo i inovacije u zdravstvu – Damjan Damnjanovic, Dr Nataša Golić, Maja Čonkić, doc dr Jelisaveta Lazarević
  • Design Thinking - the Art and Science of Disruption – Aleksandar Stojković
  • Upravljanje projektima u zdravstvu – doc dr Helena Hiršenberger

O predmetima

Preduzetništvo i inovacije u zdravstvu – Damjan Damnjanovic, Dr Nataša Golić, Maja Čonkić, doc dr Jelisaveta Lazarević

Sreda, 7. decembar, 17-20h

Da li ste razmišljali koje su to tehnologije budućnosti koje će promeniti naše navike i uticati na razvoj drugih industrija? Sa osvrtom na prošlost i pogledom ka budućnosti, na ovom kursu proći ćemo kroz faktore koji pokreću inovativnost, nastajanje i komercijalizaciju inovacija, sa akcentom na inovacijama u zdravstvu. Razumećemo bolje inovativne ekosisteme i na konkretnim primerima proučiti kako se razvija interno i eksterno inovativno okruženje. Stečena znanja na ovom kursu omogućiće vam da razumete inovacije i približite se korak ka uspešnom preduzetništvu i stvaranju inovativnih ekosistema.

Design thinking – the Art and Science of Disruption - Aleksandar Stojković

Četvrtak, 8. decembra, 17-20h

Design Thinking - da li vam zvuči poznato? Da li ste sigurni da ste upoznati sa svim detaljima ove inovative tehnike za kolaborativno generisanje ideja, razvoj protipova rešenja i kreiranje planova realizacije? Ako niste (ili vas je sramota da pitate), a želite da saznate malo više, pridružite nam se na bootcamp-u Kapsula 2030 u četvrtak 8. decembra od 17 do 20h, kada će vam Marija Eremija i Aleksandar Stojković iz preduzeća Microsoft Software d.o.o. Beograd prikazati, pokazati i na radnom primeru demonstrirati šta je to i kako se u praksi koristi Design Thinking tehnika, uz mnoštvo interesantnih primera iz dosadašnje prakse. Kao rezultat radionice, nadamo se da ćete imati bolje razumevanje šta je to Design Thinking, kako da ga primenite u praksi, koji su vam alati na raspolaganju, kao i šta je to tačno Metaverse, odnosno Mixed, Virtual ili Augmented reality, i kakva je njihova primena u medicini i zdravstu u Srbiji, a i šire.

Upravljanje projektima u zdravstvu – doc dr Helena Hiršenberger

Subota, 10. decembar, 13-16h

Kurs Projektni menadžment je namenjen sticanju osnovnih saznanja o oblasti upravljanja projektima i upoznavanje polaznika sa standardnim alatima i tehnikama neophodnim za uspešnu realizaciju projekata u različitim područjima delovanja. Polaznici kursa će se upoznati sa osnovim konceptima i veštinama za uspešno korišćenje projektnog pristupa, sa pojmom projekta, životnim ciklusom projekta, teorijskim podlogama i vodećim metodologijama. Steći će znanja o standardima, procesima i alatima koji se koriste za pokretanje, planiranje, implementaciju, praćenje i kontrolu i zatvaranje projekata. Polaznici će se pripremiti za razvoj projekta od ideje do projektnog plana i uspešne realizacije projekta, kao i za boje razumevanje timskih uloga i učešće u različitim projektima.

 

Nakon uvida u osnovna znanja savremenog biznisa, polaznici će u naredna dva dana dobiti osnovna znanja i veštine vezane za savremene digitalne biznis alate. Predviđena su dva sprinta:

  • Tehnologije u savremenom biznisu – IoT, Blockchain, Cloud – prof. dr Srđan Krčo
  • Nauka o podacima i donošenje odluka na osnovu podataka – prof. dr Srđan Verbić

O predmetima

Tehnologije u savremenom biznisu – IoT, Blockchain, Cloud – prof. dr Srđan Krčo

Petak, 9. decembar, 17-19h

Ovaj predmet ima za cilj da polaznike upozna sa osnovnim karakteristikama savremenih tehnologija u biznisu i njihovom mogućom primenom u prirodnim naukama. Polaznici će se upoznati sa osnovama Internet stvari (IoT), Blockchain tehnologije, Cloud-a i drugih tehnologija koje omogućuju efikasnije poslovanje u digitalnom svetu. Polaznici će moći da razumeju savremene tehnologije, od razlicitih vrsta senzora, preko komunikacionih protokola, do softverskih komponenti u “oblaku”. Konačno, polaznici će se na primerima iz oblasti prirodnih nauka upoznati sa konkretnim rešenjima zasnovanim na primeni ovih tehnologija, kaoni načinom na koji takva rešenja doprinose digitalnoj transformaciji privrede.

Nauka o podacima i donošenje odluka na osnovu podataka – prof. dr Srđan Verbić

Subota, 10. decembar, 9:30-12:30h

Kompetencije za rad sa podacima (Data Literacy) podrazumevaju znanja, veštine i stavove potrebne da se upravlja podacima, da se oni obrađuju, analiziraju i predstavljaju na svrsishodan, efektivan i etičan način. Osnovne komponente data literacy kompetencije su statistička pismenost, IT veštine obrade podataka i data etika. Ove kompetencije su danas, u vreme kada se ogromna količina osetljivih podataka razmenjuje putem društvenih mreža, neophodne svima koji koriste internet. Zbog toga su sve veća očekivanja od profesionalaca koji prikupljanju, obrađuju i tumače podatke.

Nedelja, 11. decembar 2022. godine od 9:30 do 16 časova.

U poslednjem segmentu, polaznici će steći praktična znanja vezana za istraživanje tržišta, pripreme biznis plana i prezentacije biznis ideje potencijalnim investitorima. Predviđena su dva sprinta:

  • Istraživanja tržišta – Marijana Molnar

  • Izrada biznis plana i pitch – prof. dr Sandra Nešić


O predmetima

Istraživanje tržišta - Marijana Molnar

Nedelja, 11. decembar, 9:30-12:30h

Modul istraživanje tržišta se bavi načinom na koji kompanije prikupljaju i koriste informacije koje dolaze iz okruženja o potrošaču/korisniku kao i kako se te informacije uklapaju i prepliću sa ostalim informacijama u kompaniji. Pričaćemo o tome u kojoj situaciji kompanije mogu biti sami svoji majstori, a u kojim slučajevima je neophodno imati pomoć metodološkog eksperta. Istraživanje tržišta treba da pomogne onima koji hoće da razumeju tržišni kontekst i bolje mu se prilagode.

Izrada biznis plana i pitch – prof. dr Sandra Nešić

Nedelja, 11. decembar, 13-16h

Predavanja na temu Poslovnog plana i predstavljanja poslovne ideje ima za cilj da učesnima programa približi osnovne elemente razvoja poslovne ideje kroz proces poslovnog planiranja, kao i elemente stvaranja uspešne prezentacije ideje namenjene različitim interesnim stranama (korisnicima, investitorima, donatorima, medijima itd.), osnažujući ih na prve korake dobih praksi pretvaranja ideje u inovaciju.

 

Doza znanja za inovacije u zdravstvu

Prijavite se na bootcamp

Bootcamp se organizuje kao deo aktivnosti Med&BioTech pilot superklastera čiji je FEFA fakultet jedan od nosioca, u okviru projekta Srbija Inovira, koji sprovodi ICT hub i uz podršku USAID-a.

Za više informacija kontaktirati alazevski@fefa.edu.rs.

Prijave za bootcamp su zatvorene.

Predavači