Masterclass

Inovacioni ekosistem i saradnja tradicionalnih kompanija sa svim članovima tog ekosistema

Predavač: Kosta Andrić

Trajanje: 4 sata

Opis predavanja:

Tradicionalne kompanije sve više usvajaju i primenjuju preduzetničke metode u svom poslovanju, pa se samim tim javlja potreba da zaposleni u kompanijama pristupaju svom poslu i projektima na „preduzetnički način“. Kroz predavanje, želimo da:

  • približimo pojam startap kulture,
  • ukažemo na potencijale tehnoloških startapa i konkurentnost u odnosu na tradicionalne kompanije,
  • pokažemo kako najuspešnije kompanije današnjice inoviraju inspirisane startapima.

Ishodi za studente:

  • Saznaće kako se određuje razlog i svrha saradnje sa startapima.
  • Naučiće kako se definišu resursi za ovakvu aktivnost i postavljaju indikatori uspešne saradnje.
  • Naučiće kako se mogu unapred uspostaviti interni procesi kako bi se omogućila saradnja i kako se pronalaze partneri koji mogu pomoći u procesu uspostavljanja saradnje.
  • Naučiće više kroz studije slučaja i praktične vežbe.
  • Upoznaće se s alatima i modelima saradnje, kao i sa potencijalnim izazovima.