Doktorske studije Ekonomija i biznis

FEFA fakultet je, oslanjajući se na 15 godina iskustva utemeljenog na razumevanju savremenog poslovnog sveta, ekonomije i  finansija, oblikovao akreditovani program doktorskih studija Ekonomija i biznis po ugledu na najprestižnije univerzitete u svetu. Ove trogodišnje studije na praktičan način spajaju finansije i biznis, ekonomiju, bankarstvo i javne politike, omogućavajući svakom doktorantu da stekne i unapredi relevantna znanja iz oblasti koje ga interesuju.

PRIJAVI SE 

Program je namenjen svim uspešnim diplomcima master studija i profesionalcima koji žele da steknu dodatna znanja o savremenim trendovima u ekonomiji, bankarstvu, finansijama i menažmentu, a potom ih primene kroz originalna naučna istraživanja u akademskom svetu ili u kompanijama. Program je namenjen i onima  koji su završili master studije iz oblasti koje ne spadaju u domen društvenih nauka, a naročito za one sa dobrom kvantitativnom osnovom. Način rada i nastavni pristup, prilagođeni su upravo vama i vašem prethodnom obrazovanju.

Sve je više kompanija i institucija koje prepoznaju značaj znanja i sposobnosti samostalnog i kreativnog pristupanja rešavanju kompleksnih problema. Za njih doktori nauka, vrhunski istraživači, predstavljaju važan resurs; a ovakve institucije poželjno okruženje za one koji žele da zadrže praktičnu komponentu u svom naučnom radu. Zbog toga je doktorski program Poslovna ekonomija namenjen i onim studentima koji nemaju ambicije da ostanu u akademskom svetu, podjednako kao i studentima koji te ambicije imaju.

PRIJAVI SE

Uvažavajući principe rada na vodećim univerzitetima u svetu, akcenat na studijama je na mentorskom radu i individualnom pristupu profesora koji će vam pružati pomoć i podršku tokom istraživačkog rada kako biste ostvarili pun istraživački potencijal. Prva godina programa sastoji se od pohađanja četiri obavezna i dva izborna predmeta koji su dizajnirani da daju neophodnu osnovu za samostalan naučno-istraživački rad koji sledi kasnije. Druga godina donosi dva nova izborna predmeta i detaljniji rad na istraživačkom projektu kojim se započinje izrada doktorske disertacije. Na osnovu izražene oblasti interesovanja, svaki student na polovini druge godine dobija mentore koji će temeljno raditi sa njim i pružati mu podršku na uzbudljivom istraživačkom putu koji traje tokom te i treće godine studija.  

Za razliku od ostalih doktorskih programa u zemlji, ispitni rad je u velikoj meri prilagođen interesovanjima studenata zbog broja izbornih predmeta koji omogućavaju sticanje novih relevantnih znanja, pružajući osnovu za uspešan samostalan istraživački rad.

PRIJAVI SE 

Ključan elemenat uspešnosti na doktorskim studijama predstavlja podrška mentora - profesora koji učestvuju i vode studente kroz analizu savremene i kompleksne tematike. Znanje i iskustvo profesora FEFA objedinjuju bogate naučne i poslovne karijere tokom kojih su pružali značajan doprinos razvoju ekonomske nauke. Kao predavači učestvovali su na vodećim naučnim i poslovnim skupovima u zemlji i inostranstvu: Svetski ekonomski forum u Davosu (WEF), konferencije Američkog udruženja ekonomista (AEA), Evropskog udruženja ekonomista, Kraljevskog britanskog udruženja ekonomista (RES), Svetskog društva ekonometričara, Svetskog naftnog saveta, kao i na različitim skupovima u organizaciji CESIfo (vodećeg nemačkog centra za ekonomsku analizu), Harvard poslovne škole, Srpske akademije nauka i umetnosti, Saveza ekonomista Srbije i mnogih drugih institucija. Naši profesori su autori mnogobrojnih i visoko citiranih radova u međunarodnim časopisima (kategorija M21-M23), kao i knjiga i monografija u izdanju vodećih svetskih izdavačkih kuća.

Osim toga, FEFA fakultet je učesnik mnogobrojnih međunarodnih naučnih projekata, kao i jedini privatni fakultet u Srbiji koji je bio nosilac naučno-istraživačkog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u prethodnom periodu.

Kroz rad u ovakvom stimulativnom naučnom i poslovnom okruženju, trogodišnje doktorske studije omogućiće vam da steknete sigurnost u upotrebi vodećih alata i tehnika  u ekonomiji i finansijama, unapredite svoje komunikacione i prezentacione sposobnosti, steknete dodatna znanja o savremenim trendovima u ekonomiji, bankarstvu, finansijama i menadžmentu, a potom ih primenite kroz originalna naučna istraživanja, maksimalno razvijajući svoj istraživački potencijal.

 

PRIJAVI SE

Predmeti