Masterclass

Investiranje u tehnološke kompanije / Alternativni izvori finansiranja za kompanije

Predavač: Miloš Matić

Trajanje: 4 sata

Opis predavanja:

Sastavni deo ekonomskih aktivnosti jeste plasman kapitala na tržište i ulaganje u perspektivne kompanije. Većina investiranje i ulaganje povezuje sa bankama ili tradicionalnim hedge fondovima. Međutim, postoji jedan potpuno drugačiji svet ulaganja nastao u okviru sveta startapa – Venture Capital i Private Equity fondovi. U pitanju su fondovi visokorizičnog kapitala koji u najvećoj meri ulažu u tehnološke startape i ostvaruju veće dobiti od tradicionalnih fondova. Kroz ovo predavanje, studentima želimo da:

  • približimo svet startapa i investitora,
  • pojam alternativnih izvora finansiranja kompanija,
  • značaj investitora za eksponencijalni rast kompanije.

Ishodi za studente:

  • Naučiće šta su startapi i moći da razlikuju startape od tradicionalnih malih i srednjih preduzeća.
  • Naučiće šta su to VC/PE fondovi i kako su strukturisani.
  • Naučiće kako ovi fondovi plasiraju svoj kapital i razvijaju svoj portfolio.
  • Upoznaće se s logikom investiranja i procene vrednosti startapa.
  • Imaće priliku da sumiraju naučeno kroz par studija i praktičnih vežbi.