Prof. dr Snežana Konjikušić

Profesor

Dr Snežana Konjikušić je redovni profesor na FEFA za užu naučnu oblast Kvantitativne metode i informacioni sistemi. U okviru osnovnih i master studija drži nastavu iz predmeta Statistika, Informacioni sistemi i Metodologija naučno-istraživačkog rada. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Numerička matematika, kibernetika i optimizacija. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu završila je poslediplomske studije, smer operaciona istraživanja, gde je i odbranila magistarski rad pod nazivom „Preferencije u teoriji grubih skupova“. Doktorsku tezu pod nazivom „Statistički kriterijumi komparacije softvera za primenu metoda multivarijacione analize“ odbranila je na Fakultetu za preduzetni menadžment u Novom Sadu. Radila kao profesor matematike u srednjoj školi, programer i programer-projektant u Ineks banci i privatnoj računarskoj firmi. U periodu od 2001. do 2009. godine bila je angažovana na više fakulteta u izvođenju nastave iz predmeta Primenjena matematika, Statistika, Kvantitativne metode u menadžmentu, Nauka o upravljanju, Aktuarska i finansijska matematika. Autor je više stručnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, monografija i udžbenika. Angažovana je kao konsultant domaće i strane firme za primenu statističkih modela u razvoju aplikacija za automatizaciju proizvodnih procesa.

Reference:

  1. Konjikušić, S., Konjikušić, A. (2015) „Sekvencijalna statistička obrada i portabilizovanje kontrolno-akvizicionog sistema u proizvodnom procesu”,tehničko rešenje, broj odluke:4-148/2015.
  2. Konjikušić, S. (2015) „Izbor investicija primenom višekriterijumskih metoda”, monografija, Data status, Beograd, ISBN 978-86-7478-405-1, str.1-64.
  3. Konjikušić, S. (2015) „Primena fazi teorije u finasijskom odlučivanju”, monografija, Data status, Beograd, str.1-56, ISBN 978-86-7478-404-4.
  4. Konjikušić, S. (2013) „Teorija grubih skupova u višekriterijumskim problemima odlučivanja”, monografija, Data status, str.1-68, ISBN 978-86-7478-334-4.
  5. Filipović, S.Barjaktarović, L., Konjikušić, S. (2016) „The significance of Domestic source of Financing on economic growth in South Eastern European countries”, Industrija, Vol. 44, No.1 p.113-131.
  6. Savić, N., Pitić, G., Konjikušić, S. (2014) „Microeconomic and Macroeconomic Determinants of Competitiveness of East European Countries in 2012“, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol.7, No.3, p. 264-280, ISSN 1752-0452.
  7. Marić, N., Konjikušić (2009) „Uvod u nauku o upravljanju“, Data status, Beograd, udžbenik, str 1-261, , ISBN 978-86-7478-095-4.
  8. Konjikušić, S., Nešić, S. (2015) „Sistemi za podršku odlučivanju”. Poslovna ekonomija, vol. XVI, godina IX, br.1/2015, str.295-316, ISSN 1820-6859.
  9. Vujović D., Popovčić-Avrić S., Đenić M., Konjikušić S. (2012), „Assessing the Impact of Global Crisis on European Transition Economies: The Role of Institutional Vulnerabilities and Resilience“, Zbornik radova, 7. Međunarodna ASECU konferencija, Ekonomski fakultet u Rostovu, Rusija, str. 316-329, UDC 378-811, ISBN 978-5-7972-174-1.
  10. Konjikušić, S., Barjaktarović, L., Radojević, G. (2011) „Metodologija izračunavanja verovatnoće neizvršenja obaveza“, Tržište, kapital, novac 3/2011, str.31-40, ISBN 0564-3619.

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet