Prof. dr Zoran Čajka

Profesor

Dr Zoran Čajka ima zvanja nastavnika engleskog jezika i vanrednog profesora za užu naučnu oblast Ekonomija i menadžment. Na osnovnim studijama FEFA predaje engleski poslovni jezik od 2006. godine. Stekao je tri naučna i stručna zvanja u Srbiji (doktor nauka o menadžmentu, profesor engleskog jezika i književnosti i naučni i stručni prevodilac za engleski jezik) i dva naučna zvanja u SAD (magistar i doktor nauka u oblasti poslovnog upravljanja na smeru za međunarodni marketing). Poseduje iskustvo duže od petnaest godina u visokom obrazovanju i dve decenije u teoriji i praksi marketinga i komercijale u privredi. Dr Čajka aktivno učestvuje u više profesionalnih organizacija: Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke, ISDS (International Society for Development and Sustainability) u Japanu i Ecologica (Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine) u Beogradu. Takođe je član Uređivačkog odbora u naučnom časopisu Ecologica. Objavio je tri naučne i stručne monografije, jedan rečnik i preko 50 naučnih i preglednih radova iz oblasti marketinga, ekologije i lingvistike. Dr Čajka radio je u Saveznoj vladi SR Jugoslavije u Saveznom ministarstvu za sport i omladinu na funkciji saveznog savetnika za međunarodnu saradnju u sportu. Predavao je engleski poslovni jezik na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić u Beogradu, a takođe je bio i stručni saradnik na predmetu Principi marketinga u nastavi na engleskom jeziku. U periodu od 2005. do 2013. godine predavao je savremeni engleski jezik, engleski poslovni jezik i englesku fonetiku na Fakultetu humanističkih nauka Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Dr Čajka predavao je predmete International Business i Strategic Marketing Management na osnovnim i master studijama u London School of Commerce u Beogradu.

Reference:

  1. Čajka Z., Jovanović, L. (2014) „Održivi marketing menadžment“, naučna monografija nacionalnog značaja, izdavač: Ecologica, naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, str. 1 – 300, ISBN 978-86-89061-04-8, COBISS.SR-ID 206487052 (M42 5 bodova)
  2. Jovanović L., Ermakov, V., Čajka, Z. (2014) „Renewable Energy Resources in Serbia and Russia“, pregledni rad objavljen u časopisu Zaštita materijala, No. 2, str. 133-141 UDC: 620.197(06.22) (497.1) ISSN 0351-9465 (М24, 4 boda)
  3. Čajka Z., Mašić, B. (2013) „Perceptions of Sustainable Marketing Management by Export Companies in Serbia“. Originalni naučni rad objavljen u časopisu Industrija, str.137–149, Vol. 41, No.2, jul 2013. god., (2013) ISSN: 0350-0373 (Print) UDK: 339.1: 641 (497.11) (M24 4 boda)
  4. Čajka Z., Jovanović, L. (2013) „Informisanost potrošača o ekološkom obeležavanju proizvoda u Srbiji“. Originalni naučni rad objavljen u časopisu Ecologica, No. 72, str. 607-610 , UDC:502.7 ISSN 0354-3285 (M51, 3 boda)
  5. Čajka Z., Jovanović, L. (2013) „Sustainability in Marketing, Production and Consumer Behaviour in Serbia“, naučni rad objavljen u celosti u tematskom zborniku međunarodnog značaja povodom Međunarodne naučne konferencije na temu „Economic Sciences on the Crossroad“ održane na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu 4. decembra 2013.godine, str. 537-547. ISBN 978-86-894-10-5, COBISS. SR-ID 203893004 (M33 1 bod)
  6. Čajka Z., Šipragić Đokić S. (2018) “Poslovni engleski jezik: teorijsko-empirijski pristup”, stručna monografija. Izdavač: Znak, Beograd. str. 1-177, ISBN 978-86-89971-25-5 COBISS.SR-ID 257181964
  7. Čajka, Z. (2016) „Englesko-srpski rečnik poslovnog jezika“, Službeni glasnik, Beograd, 1- 668 str., ISBN 978-86-519-1147-0 COBISS.SR-ID 220986380
  8. Mićić S., Čajka Z. (2014) „Principles of Listening Comprehension in Language Learning“, stručna monografija, izdavač: Beogradska knjiga, str. 1-162, ISBN 978-86-7590-328-4 COBISS.SR-ID 206333964 (M42 5 bodova)
  9. Mićić S., Čajka Z. (2013) „Listening Strategies in Language Learning and Their Teaching Practice in Serbia“. Originalni naučni rad objavljen časopisu za književnost, jezik, umetnost i kulturu „Nasleđe“ broj 25 (2013. godina) u izdanju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, str. 147-159, ISSN 1820-1768. COBISS.SR-ID 115085068 (M51 3 boda)
  10. Čajka Z., (2009) „Značaj forenzičke fonetike u identifikaciji glasa“, str.185–193. Originalni naučni rad objavljen u časopisu za književnost, jezik, umetnost i kulturu „Nasleđe“ broj 13 u izdanju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. ISSN 1820-1768. COBISS.SR-ID 115085068 (M51 3 boda)

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet