Inovativni poslovni modeli

Sažetak predmeta:

Inovativni poslovni model obuhvata  inovativne procese i načine kako organizacija kreira i održava vrednost i-ili realizuje novi proizvod ili uslugu. Inovativni modeli kompanijama omogućavaju unapređenje efektivnosti i efikasnosti poslovanja i mogu biti značajan izvor konkurentske prednosti organizacija. Na ovom predmetu studenti će steći: i) razumevanje značaja inoviranja poslovnih modela i upoznavanje sa različitim mogućnostima za redefinisanje poslovanja i reosmišljavanje proizvoda i usluga; ii) razumevanje kako inovativni poslovni model utiče na performanse poslovanja i predstavlja značajan izvor konkurentske prednosti; iii) razviti veštine upravljanja i organizovanja u inoviranju poslovnih modela

Osnovna literatura:

Gibson R., Skarzinski P. (2009) Inovacija pre svega, Data Status, Beograd

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena:  3

Semestar:  prolećni

Godina studija: III