Kreativna produkcija

Upis na master studije kreativne produkcije 2023/24 neće se obaviti.

FILM. TELEVIZIJA. RADIO. NOVI MEDIJI. VIDEO IGRE. PERFORMANSI. KONCERTI. FESTIVALI. REKLAMNE KAMPANJE. 

Akreditovan master akademski program Kreativna produkcija ima za cilj da naš student nakon završetka studija postane samostalan kreator sadržaja i da uz zvanje master dramski i audio-vizuelni umetnik – kreativni producent stekne šire profesionalne kompetencije: akademske, stručne, specifične, kreativne i organizacione koje će moći da primeni u svim disciplinama dramskih i audio-vizuelnih umetnosti.

Koncipiran tako da omogući razvoj specifičnih kreativnih veština u proizvodnji projekata u oblasti audio-vizuelne produkcije i industrije zabave, kritičkog i samokritičkog mišljenja, kao i znanje o finansiranju umetničkog projekta, ovaj master je namenjen svima koji imaju sklonosti ka novim tehnologijama i umetnosti, odnosno filmu, televiziji, novim medijima i organizaciji.

Upis na master studije kreativne produkcije 2023/24 neće se obaviti.

S obzirom na to da kreativne industrije neprestano pokreću inovativnost u mnogim oblastima, i da je produkcija programa danas podjednako potrebna onima koji su studirali glumu, režiju, scenario, dizajn, ali i antropologiju, komunikologiju, psihologiju, arhitekturu, istoriju, ekonomiju, prava i druge fakultete umetničkog ili društvenog usmerenja, master kreativne produkcije mogu upisati svi diplomci sa stečenih 240 ESPB. Program je namenjen i zrelim umetnicima koji vide jedinstvenu priliku da kroz master umetnički rad lakše snime svoj autorski projekat, uz veliku pomoć mnogih profesionalaca.

Upis na master studije kreativne produkcije 2023/24 neće se obaviti.

Celokupan program izvodi se kroz kombinaciju obaveznih i izbornih predmeta koji omogućavaju veliku fleksibilnost u izboru tema u cilju maksimiziranja specifičnih interesovanja. Kako bismo pripremili naše studente za nove generacije producenata i autora, sva teorijska predavanja praćena su multimedijalnim prezentacijama, estetskim i produkcionim analizama primera, predavanjima i vežbama ex cathedra, kreativnim radionicama, analizama audio i video primera, studijama slučaja, diskusijama i realizacijom praktičnog kreativnog zadatka uz neprestani mentorski rad. 

Nakon dvosemestralnog programa predavanja, student samostalno bira oblast i mentora koji će mu konstantno pružati pomoć u finalnom master radu kako bi dodatno razvio i zaokružio svoje talente, sposobnosti i interesovanja u jedan umetnički projekat. Ovo delo iz oblasti audio-vizuelne i kreativne produkcije ima za cilj da student javno prikaže sva znanja i praktična iskustva stečena na master studijama kreativne produkcije.

Upis na master studije kreativne produkcije 2023/24 neće se obaviti.

Digitalna revolucija uveliko menja sadržaje, kao i način njihovog konzumiranja. Master studije na FEFA  pripremiće vas da postanete potpuno samostalan kreator sadržaja, nezavisno od oblasti kojom se bavite. S obzirom na to da se kreativne industrije svrstavaju u najekspanzivnije oblasti današnjice, njihov razvoj poprima nesagledive razmere, dok je na globalnom nivou deficit kvalitetnih, kompetentnih i talentovanih kadrova. Zato je ovaj trenutak ocenjen kao trenutak velikih šansi za sve koji ih prepoznaju, i na vreme otkriju način na koji će ih najbolje iskoristiti. 

Kroz studije vas vode profesori koji kao producenti i autori potpisuju više od 50 dugometražnih filmova, 20 televizijskih serija, 15 pozorišnih predstava, ali i više hiljada sati zabavnog, dečjeg, muzičkog, dokumentarnog, obrazovnog i sportskog programa. U radu sa njima naučićete kako da razradite i realizujete samostalno audio-vizuelno delo: kako da napišete projekat; učestvujete u timskom radu i savladate veštine vođenja tima u procesu produkcije, postprodukcije, promocije i distribucije audio-vizuelnog dela. Na taj način, steći ćete znanja i veštine ključne za rad u nezavisnoj produkciji ili produkciji video igara, u ustanovama kulture i umetnosti, medijama, reklamnim agencijama i internet portalima.

Upis na master studije kreativne produkcije 2023/24 neće se obaviti.

Posetite nas u terminima konsultacija i saznajte sve što vas interesuje u vezi sa studiranjem kreativne produkcije

Svakog četvrtka, profesori sa katedre Kreativna produkcija, održavaće konsultacije kako bi vas lično uputili u organizaciju, strukturu i različite mogućnosti koje pruža ovaj dvosemestralni master program. Nakon što popunite formular koji se nalazi ovde, profesori će vam se javiti sa predloženim terminima dolaska u prostorije FEFA fakulteta.

 

 

Povodom četiri godine od osnivanja departmana Kreativna produkcija, sačinjenog od osnovnih studija audio-vizuelne produkcije i master studija kreativne produkcije, razgovarali smo sa profesorima i njihovim utiscima koje nose nakon ove prve četiri godine.

Veliko hvala prvoj generaciji na poverenju.
 

Predmeti