Prof. dr Branka Drašković

Profesor

Prof.dr Branka Drašković je vanredna profesorka i direktorka Centra za karijerno vođenje i savetovanje na FEFA. Posebna oblast njenog stručnog interesovanja je liderstvo i organizaciona kultura, uključujući upravljanje ljudskim resursima. Doktorirala je na temu „Lider kreator promena“ na FEFA, a magistarsku tezu pod nazivom ’’Procena efekata metode konsultacija i mentorskog rada na uspeh darovitih učenika’’ odbranila je 1996. godine na Univerzitetu u Beogradu. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bavila se fenomenom darovitosti i unapređivanjem rada sa darovitim učenicima. Radila kao prof. psihologije u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu, kao savetnica ministra u Ministarstvu prosvete, te kao zamenica sekretara za obrazovanje u Skupštini grada Beograda. U organizaciji konsultantske kuće CPMS (Centre for Menagement Policy Studies) pri Vladi Velike Britanije, završila više specijalističkih kurseva u oblasti konsultantskih veština. Predavač u oblasti Upravljanja promenama (obuka u organizaciji Univerziteta Strajklajd i Britanskog Saveta) i Profesionalnog osnaživanja zaposlenih (obuka u organizaciji ambasade SAD). Završila program stručnog usavršavanja u oblasti društveno odgovornog poslovanja (CSR) u SAD. Kao saradnica Agencije za unapređenje državne uprave pripremala i sprovodila obuke za zaposlene u državnoj upravi. Sertifikovani REBT terapeut Instituta ELIS, Njujork. Od 2015 do 2019 godine radila je kao specijalna savetnica potpredsednice Vlade RS, za oblast rodne ravnopravnosti.

Reference:

 1. Drašković B. ( 1998 ) Daroviti i obrazovna odiseja – ABC grafika Beograd , monografija, 261 strana, CIP 159.928. 51, ISBN 86- 7875-122-3
 2. N. Savić, M.Džunić, B.Drašković i M. Albijanić ( 2009) Kako unaprediti konkurentnost srpske privrede u uslovima ekonomske krize –Naučni skup : Rast u uslovima globalne recesije i finansijske krize (ne)konvencionalne inicijative – Kopaonik biznis forum, str. 251-273, SES, ISBN 978-86- 84651-15-2
 3. N. Savić, M.Džunić, B.Drašković, M. Albijanić i I. Brkić ( 2010) Ocena nivoa konkurentnosti Srbije sa predlogom mera- Naučni skup – Srbija posle krize: kako se pozicionirati u globalnoj ekonomiji koja izlazi iz krize – Kopanik biznis forum – SES
 4. Drašković B. ( 2010 ) Liderstvo i konkurentnost, okrugli sto na FEFA – 27. aprila 2010 godine, objavljeno u zborniku Kuda ide konkurentnost Srbije – FEFA – ( urednici prof. g. Pitić i prof. N. Savić ); str 122-135, ISBN 978-86- 86218-13-5
 5. Drašković B. ( 2010 ) Rukovodioci preduzeća kao lideri tržišnih reformi Srbije na putu ka evropskoj uniji, časopis Izazovi evropskih integracija- Službeni glasnik, br. 11, str. 123, ISSN: 1820- 9459, COBISS. SR-ID 1511881740
 6. Drašković B. , Lalić D., Trbović A. ( 2012), Radne prakse kao integralni deo studija menadžmenta, XVIII skup: Trend 2012 : Internacionalizacija univerziteta, Kopaonik 27.02- 1.03. 2012: str. 112-114, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-388-3, COBISS. RS-ID 269448711 (1 b )
 7. Trbović A., Drašković B., Lalić D., ( 2013 ) “Pravci promene kadrovske politike preduzeća kao vid jačanja konkurentnosti u kontekstu svetske ekonomske krize “; časopis TEME – TM.G. XXXVII; Br1. Str.203 – 221; Niš: januar-mart 2103. UDK 658.310.8+339.137.2 (497.11); M24 ( 4 boda )
 8. Drašković B.; Nešić S., ( 2014 ) : “ Ljudski resursi kao faktor konkurentnosti Srbije “. Zbornik radova : “ Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja “. Izdavač: Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju ( FEFA ), Univerzitet Singidunum, Beograd, str.183 – 199, ISBN 978-86-86281-23-4.
 9. Vučinić, S,. Manić Lj,. Drašković B,. ( 2016 ). ,,The role of Leaders in crises, ,, in the monograph Leaders as players of a new era, LAP Lambert Academic Publishing, OmniScriptum GmbH&Co.KG, Sarbrucken / Germany,Chapter 7, page 155 – 177, ISBN 978-3-659-86741-5.
 10. B.Drašković, N.Krstić, A.Trbović; (2018) : Organizaciona kultura u procesu tranzicije u Srbiji: uporedna analiza državne uprave i privredne organizacije; Sociologija, Vol. LX ( 2018 ),N° 3,  UDK 351/354:005.73(497.11), 338:061]:005.73(497.11), DOI:https://doi.org/10.2298/SOC1803635D, str. 635-652
 11. Krstic N; Trbovic A; Draskovic B, (2018) : ,, Evaluating the Strategic Approach to CSR in Serbia’’, University of Nis, vol. XVII, no. 2, pp. 503 – 521, udc: 005.35(497.11), doi: 10.22190/TEME1802503K
 12. I.Milačić-Vidojević, M. Čolić, B.Drašković (2019) : Knowledge of and attitudes to major depressive disorder and its treatment in a sample of the general population in Serbia; Serbian Archives of Medicine,  ISSN Online 2406-0895, DOI: https://doi.org/10.2298/SARH180613071M
 13. M.Babović, B.Drašković, I.Popović (2019):Rodne strukture, politike i kulture u organizacijama visokog obrazovanja: kvalitativno istraživanje na državnom i privatnom fakultetu u Beogradu; Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju – koncepti , prakse i izazovi; Akademska Knjiga, Novi Sad ( 2019 ), CIP – Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 305-055.1/.2:378(082), ISBN 978-86-6263-279-1; str. 153-173

Projekti:

 1. Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, br.47028, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 2. Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education on Serbia- Tempus SM 517119-2011.
 3. Mastering Innovation in Serbia through Development and Implementation of Interdisciplinary Post-Graduate Curricula in Innovation Management – MAIN – 2013.

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet