Prof. dr Marija Džunić

Profesor

 • mdzunic@fefa.edu.rs
 • Osnovi menadžmenta, Krizni menadžment, Upravljačke veštine u digitalnom poslovanju, Inovativni poslo

Marija Džunić je doktor nauka u oblasti menadžmenta i radi kao vanredni profesor na Fakultetu FEFA Univerziteta Metropolitan. Član je međunarodne akademije predavača menadžmenta IMTA u okviru istaknute asocijacije za razvoj menadžmenta CEEMAN. Prof. Džunić je završila međunarodne programe razvoja nastavnih kadrova i stručne seminare o Harvard metodi slučaja, strateškom upravljanju projektima, upravljanju rizikom, i dr. Pored akademskog rada, poseduje višegodišnje iskustvo u konsultantsko-obrazovnim uslugama za privrednike u zemlji i inostranstvu u oblasti strateškog upravljanja, poslovne strategije, korporativnog razvoja i strateškog upravljanja projektima. Održala je veliki broj programa obuke menadžmenta za različite klijente, otvorenih tematskih radionica, kao i edukativne seminare za izvršne rukovodioce velikih korporativnih klijenata u oblasti telekomunikacionih usluga i naftnoj industriji. Tokom godina stekla je iskustvo kao projektni savetnik, istraživač i rukovodilac projekata u oblastima javne politike, strateške analize, korporativnog upravljanja, upravljanja rizikom, konkurentnosti, klastera, podrške razvoju MSP-a i inovativnih kapaciteta MSP-a. Imala je priliku da sarađuje sa USAID-om, SECEP-om, IFC-om i upravlja, koordinira i učestvuje u projektima od javnog interesa koji podržavaju Svetska banka, DFID, Vlada Velike Britanije i Vlada Srbije.

Reference:

 1. Rajin D.,Dzunic M., Radojevic T. (2019) “Accrual accounting and financial management” in the public sector in developing countries, Ekonomika Preduzeca, 7-8, s470-482, Savez Ekonomista Srbije, Beograd ISSN 0353-443X
 2. Savić N., Džunić M., Brkić I. (2015) “Comparative analysis of clusters contribution to regional competitiveness”, Ekonomika preduzeća, No 3-4, March-April 2015, Serbian Association of Economists, Belgrade ISSN 0353-443X UDC 65, pp.222-233.
 3. Mašić, B. Džunić, M. Nešić, S. (2013 e-izdanje, 2014 štampano izdanje), Savremena teorija menadžmenta: škole i novi pristupi, Beograd, Data Status.
 4. Nešić, S., Džunić, M. (2014). „Osmišljenost poslovanja i poslovne prakse preduzeća u Srbiji“, Zbornik radova: „Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja“, Izdavač: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Univerzitet Singidunum, Beograd, str. 111-126, ISBN 978-86-86281-23-4.
 5. Pitić, G. Savić,N. Džunić, M. (2014), „The influence of clusters strength and specializationon regional nnovativeness: comparative analyis of Hungary, Bulgaria, Greece, Romania and Serbia“, Actual Problems of Economics, 1(151), National Academy of Management Kyiv Ukraine, ISSN 1993-6788, str. 281-289.
 6. Bauer, I., Džunić, M., Konjikušić S. (2012), „Preduzetništvo i društveni mediji“, u Trbović, A., Čavoški, A. (ur.): Inovacije i preduzetništvo alati za uspeh na tržištu EU, Beograd: Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum i Centar za promociju nauke Republike Srbije, ISBN: 978-86-86281-17-3, str: 186 -206.
 7. Džunić, M., Boljanović, J., Subotić, J. (2012), „The importance of knowledge management concept and organizational learning in managing the knowledge-flow in organizations“, International Conference Make Learn, Celje, ISBN: 978-961-6813-10-5 str. 301- 311.
 8. Džunić, M., Subotić, J. (2012), „Strategija diversifikacije u uslovima finansijsko-ekonomske krize“, XVII Međunarodni naučni skup SM 2012: Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Palić. Zbornik apstrakata ISBN: 978-86-72-33-304-6, str.11. Zbornik radova u celini na CD-u ISBN 978-86-7233-305-3, COBISS.SR-ID 270812423 UDC 005.96
 9. Savić N., Pitić G., Džunić M., Brkić I., (2011.), „Clusters as drivers of Serbian National and Regional Competitiveness“, Conference paper (poster session), International Cluster Conference, University of Fribourg.
 10. Mašić B., Džunić M., Jelena B. (2011) „Preduzetnička i strategijska komponenta liderstva – ključni faktori ekonomkog razvoja“ Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Ekonomski razvoj kroz prizmu preduzetništva“ Ekonomski fakultet Podgorica.

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet