Prof. dr Nebojša Savić

Profesor

Prof. dr Nebojša Savić je redovni profesor ekonomije, konkurentnosti i digitalne ekonomijei pridruženi MOC profesor na Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, SAD.

Odlukom Narodne skupštine Srbije od novembra 2012. prof. Savić je izabran za predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

Bio je član Nacionalnog saveta za unapređenje konkurentnosti Vlade Srbije od 2008. do 2012. Diplomirao 1974, magistrirao 1976. i doktorirao 1981. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usavršavao se na prestižnim međunarodnim institucijama i univerzitetima kao što su National Bureau of Economic Research (NBER), ACCA, Harvard Business School i dr. Bio je direktor ekonomskih istraživanja i urednik Konjunkturnog barometra Ekonomskog instituta.

Objavio je sedam knjiga i veliki broj radova u međunarodnim (SCI i SCII Tompson Reuters liste) i domaćim časopisima i publikacijama. Redovno učestvuje na brojnim skupovima ekonomista, uključujući i radove i na svetskim kongresima ekonomista.

Poseduje iskustvo duže od 35 godina u oblasti unapređenja konkurentnosti, upravljanja ekonomskim politikama i izgradnji institucija tržišne privrede.

Od 1994-99. bio je predsednik Saveza ekonomista Jugoslavije, od 1989-94. bio je generalni sekretar Saveza ekonomista Jugoslavije, trenutno je član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije.

Od 2003-2005. bio je član Upravnog odbora i Predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke, Beograd, a od 2006. do 2012. bio je član Upravnog odbora Alpha Bank Srbija.

Reference:

 1. Savić, Nebojša, Branka Drašković, Jelisaveta Lazarević i Ema Marinković. (2020). “Nurturing and Retaining Talents in Serbia”. Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Year LXVIII, br. 1-2 (January-February 2020), str. 75-90, ISSN 0353-443X, UDC 65; UDK: 37.014.5(497.11) 316.752-053.6(497.11) DOI:10.5937/EKOPRE2002075S
 2. Nedeljković, Milan i Nebojša Savić. (2019). “Prelivanja monetarnih šokova na finansijska tržišta tokom krize: Srbija i Evro Zona”. SANU, Naučna konferencija: AVRAMOVIĆ: Hiperinflacija, stabilizacija i reforme, održana 25. novembra 2019, Srpska akademija nauka i umetnosti.
 3. Savić, Nebojša, Jelisaveta Lazarević, Zoja Kukić i Ema Marinković. (2019). “Digital Transformation – Challenges for Companies in Serbia”. Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Year LXV, br. 1-2 (January-February 2018), str. 101-14. DOI: 10.5937/EKOPRE1808101S
 4. Savić, Nebojša, Goran Pitić i Jelisaveta Lazarević. (2018). “Innovation-Driven Economy in Serbia”. Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Year LXVI, br. 1-2 (January-February 2018), str. 139-50. DOI:10.5937/EKOPRE1802139S
 5. Pitić, Goran, Nebojša Savić i Srđan Verbić. (2018). “Digital Transformation and Serbia”. Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Year LXVI, br. 1-2 (January-February 2018), str. 107-20. DOI:10.5937/EKOPRE1802107P
 6. Savić, N., Nedeljković M. and Zildžović E. (2017). „Inflation Targeting and the Anchoring of Inflation Expectations in the CEE countries”. Panoeconomicus, 64(4), 423-437.
 7. Trbovich, A., N. Savić, Z. Kukić. (2017). “Software Education and Digital Economy Development in serbia”. Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Year LXV, br. 1-2 (January-February 2017), str. 143-53, ISSN 0353-443X.
 8. Savić, N., Pitić, G., Nedeljković, M. (2016). “Inflation Targeting and Disinflation in Serbia.” Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Year LXIV, br. 1-2 (January-February 2016), str. 75-92,
 9. Savić, N., Pitić, G., Trbovich, A. S. (2016). “Smart, Connected Products as a New Competitive Advantage: Challenges for Serbia. Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Year LXIV, br. 1-2 (January-February 2016), str. 143-155.
 10. Savić, N., M. Džunić i I. Brkić. (2015). „Comparative Analysis of Clusters Contribution to Regional Competitiveness“, Ekonomika preduzeća. 2015, vol. 66, br. 3-4, str. 67-81; UDK: 330.341.1(497.11).
 11. Savić, N., G. Pitić i A. S. Trbović. (2015). „Innovation and Creative Industries as a Basis for Serbian Reindustrialisation“, Ekonomika preduzeća. 2015, vol. 65, br. 1-2, str. 67-81:
 12. Pitic, G., N. Savic, S. Konjikusic and L. Barjaktarovic. (2015). “The Comparative Analysis of Classical and Fuzzy Models in Finacial Decision-making”. Proceedings of the 17th EBES Conference, Eurasia Business and Economic Society, Venice, October 2015.
 13. Savić, N., G. Pitić, and S. Konjikušić. (2014), „Microeconomic and Macroeconomic Determinants of Competitiveness of East European Countries in 2012“, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, Vol. 7, No. 3, pp: 264-280; 2014, ISSN: 1752-0452; DOI: 10.1504/IJEPEE.2014.065251 (listed at Scopus by Elsevier)
 14. Mateljević, M., M. Svetlik, M. Albijanić i N. Savić. (2013), “Generalizations of the Lagrange mean value theorem and applications”, Filomat, 27(4), pp.515-528, ISBN 0354-5180, doi: 10.2298/FIL1304515M.
 15. Savić, N., L. Barjaktarović and S. Konjikušić. (2013). „Impact of Foreign Capital Inflow On GDPpc in CEE Counties“, Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, University Politehnica, Timisoara, Tome XI (Year 2013), Fascicule 4, ISSN: 1584-2665, s. 129-135; listed at EBSCO
 16. Savić, N. (2012). “Comparative Analysis Based on New Competitiveness Index”, Panoeconomicus, 2012, Volume 59, Issue 1, Pages: 105-115, doi: 10.2298/PAN1201105S.

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet