Prof. dr Zoltan Vig

Profesor

Dr Zoltan Vig je vanredni profesor na FEFA. Predaje predmet Poslovno pravo. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu predaje predmete iz oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa. Osnovne i master akademske studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu. LLM i doktorsko zvanje iz međunarodnog poslovnog prava stekao je na Srednjeevropskom univerzitetu u Budimpešti. Tokom studija u Budimpešti radio je kao asistent profesora Štefana Mesmana. Bavio se naučno-istraživačkim radom na institutima Max Planck i Asser, Humboldt, Hamburg, Emory i Yale. U zvanje docenta biran je 2006. godine, a 2012. godine biran je za vanrednog profesora na Fakultetu za evropske pravno političke studije Univerziteta Singidunum. Predavao je predmete Privredno pravo, Pravo trgovačkih društava EU, Pravo EU i Ekološko pravo. Objavio je tri monografije na srpskom jeziku i više publikacija na engleskom, nemačkom i mađarskom jeziku. Pored akademskog radnog iskustva, stekao je i stručno iskustvo kao pripravnik međunarodne advokatske kancelarije Freshfields Bruckhaus Deringer. Trenutno radi kao savetnik u advokatskoj kancelariji DBP Advokati Beograd i kao naučni saradnik Mađarske akademije nauka.

Reference:

  1. „Requirements of Lawful Taking of Foreign Property in International Law”, koautorstvo sa S. Doklestić, Fondacija „Pólay Elemér“ Pravnog fakulteta u Segedinu, 2016 (monografija)
  2. „Application of competition law in Serbia: procedural aspects“, koautorstvo sa D. Gajin, Č. Nađ (ed.) „The Procedural Aspects of the Application of Competition Law: European Frameworks – Central European Perspectives“, Europa Law Publishing, Groningen, 2016, str. 154-167
  3. „Szabadkereskedelem és környezetvédelem: a WTO Vitarendezési Testületének gyakorlata“, u Z. Čehi, K. Rafai (ed.) „Állam és magánjog: Törekvések és eredmények az Európai Unió joga, a nemzetközi magánjog, polgári jog és polgári eljárásjog keresztmetszetében“, Pazmanj pres – Pravni fakultet Univerziteta Peter Pazmanj, Budimpešta, 2014, str. 427-438
  4. Stanje i perspektive ekološkopravne regulative u Srbiji, koautorstvo sa T. Gajinov, FEPPS, Novi Sad, 2011. (monografija)
  5. Pravno regulisanje osnivanja akcionarskog društva i zaštite njegovog osnovnog kapitala u pravu EU i pravu Srbije, koautorstvo sa T. Gajinov, Pravo i privreda, 4-6/2010, str. 134-146
  6. Pravno regulisanje statusa privrednih društava sekundarnim izvorima prava EU, FEPPS, Novi Sad, 2008. (monografija)
  7. „Enforcement of Contracts in Serbia“, koautorstvo sa S. Doklestić, poglavlje u knjizi Š. Mestam, T. Tajti (ed.) „The Case Law of Central and Eastern Europe – Enforcement of Contracts“, European University Press, Bohum, 2009, str. 849-961
  8. „Das ungarische Insolvenzrecht“, koautorstvo sa N. Špoca, poglavlje u knjizi J. Lovič (ed.) „Insolvenzrecht in Osteuropa“, BWV, Berlin, 2004, str. 289-316
  9. De lege ferenda regulativa zadruga u Srbiji – neka evropska iskustva, koautorstvo sa S. Doklestić, FEPPS, Novi Sad, 2009. (monografija)
  10. „Macedonia“, poglavlje u knjizi Š. Mesman, T. Tajti (ed.) „Investing in South Eastern Europe”, European University Press, Bohum, 2005, str. 535-653

Naš web sajt koristi kolačiće radi boljih performansi i korisničkog iskustva. Da li se slažete da koristimo kolačiće?

Saznaj više

Kolačići na našem web sajtu

Šta je Kolačić?

Kolačić je mali deo podataka koji se šalju sa web sajta i čuvaju se u korisničkom web pretraživanju dok korisnik pregleda web sajt. Kada korisnik pregleda isti web sajt u budućnosti, web sajt može sačuvati podatke u kolačićima kako bi obavestio web sajt o prethodnoj aktivnosti korisnika.

Kako koristimo kolačiće?

Poseta ovoj stranici može da generiše sledeće vrste kolačića.

1. Strogo potrebni kolačići

Ovi kolačići su neophodni za omogućavanje kretanja po web sajtu i korišćenje njegovih funkcija, kao što su pristup bezbednim delovima web sajta. Bez ovih kolačića,  usluge poput korpe za kupovinu ili e-naplate, ne mogu se pružiti.

2. Kolačići performansi

Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste web sajt, na primer na koje stranice posetioci najčešće idu i šalju informaciju ukoliko dođe do neke greške. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje identifikuju posetioca. Sve informacije koje ovi kolačići prikupljaju stoga su anonimne. Koristi se samo za poboljšanje rada web sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Ovi kolačići omogućavaju web sajtu da pamti vaše odluke (kao što su korisničko ime, jezik ili region u kome se nalazite) i pružaju poboljšane, lične karakteristike. Na primer, web sajt može da vam pruži lokalne vremenske izveštaje ili vesti o saobraćaju čuvanjem u kolačiću region u kome se trenutno nalazite. Ovi kolačići se takođe mogu koristiti za pamćenje promena koje ste izvršili u veličini teksta, fontovima i drugim delovima web sajta koje možete prilagoditi. Oni se takođe mogu koristiti za pružanje usluga koje ste tražili, kao što su gledanje videa ili komentar na blogu. Informacije koje ovi kolačići prikupljaju mogu se anonimiti i ne mogu pratiti vašu aktivnost pregledavanja na drugim web sajtovima.

4. Kolačići za ciljanje i oglašavanje

Ovi kolačići se koriste za isporučivanje reklama relevantnijih za vas i vaša interesovanja. Koriste se i za ograničavanje broja prikaza oglasa, kao i za merenje efikasnosti reklamne kampanje. Obično ih postavljaju reklamne mreže uz dozvolu operatera web sajta. Oni pamte da ste posetili web sajt i ove informacije dele sa drugim organizacijama, poput oglašivača. Često će ciljanje ili reklamni kolačići biti povezani sa funkcijama web sajta koje pruža druga organizacija.

Upravljanje kolačićima

Kolačićima se može upravljati putem postavki web pretraživača. Molimo vas da potražite pomoć pretraživača kako upravljati kolačićima.

Na ovom sajtu uvek možete uključiti / isključiti kolačiće na meniju „Upravljanje kolačićima“.

Upravljanje web sajtom

Ovim web sajtom upravlja: FEFA fakultet