Prof. dr Goran Radosavljević

Profesor

Goran Radosavljević je direktor Instituta FEFA i profesor na FEFA fakultetu. Takođe je generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS) i član Programskog komiteta Svetskog naftnog saveta iz Londona (WPC). Diplomirao je ekonomiju na Univerzitetu u Beogradu, a magistrirao matematičku ekonomiju i ekonometriju na EHESS u Parizu i GREQAM u Marseju. Doktorsku disertaciju odbranio je iz oblasti javnih finansija. Do 2018. godine radio je kao docent na FEFA gde je od 2009-2013. godine bio asistent. U periodu 2002-2007. bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Teorija cena i Teorija proizvodnje. Do jula 2012. godine bio je Državni sekretar u Ministarstvu finansija, nakon čega savetnik u Fiskalnom savetu do decembra 2012. godine, Od decembra 2012. do kraja 2017. godine bio je angažovan u kompaniji NIS Gasprom Neft prvo kao zamenik izvršnog direktora, a zatim kao savetnik. U periodu od juna 2007. godine do maja 2011. godine bio je ekonomski savetnik potpredsednika Vlade. U periodu od 2004. do 2007. godine radio je kao istraživač u Centru za visoke ekonomske studije u Beogradu. Govori engleski, francuski i ruski jezik.

Izabrani akademski radovi:

  1. Pitic, G, Radosavljevic, G, Babin, M, and Eric, M. (2018), „Digitalization of the Tax administration in Serbia“, Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Vol. 66, No. 1-2, pp. 107-120.
  2. Radosavljevic, G, and Tomov, V. (2017), „Currency risk and public debt in Serbia: Current status and European lessons“, Industrija, Vol. 46, No. 3, 71-91.
  3. Radosavljevic, G. (2017), „Fiscal Decentralization and local economic growth“, Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors, Vol. 65, No. 7-8, pp. 453-467.
  4. Sokolovic S., Radosavljevic, G. (2016), “Perspectives of the Petroleum Industry in the Future Energy Mix”, WPC Expert workshop proceedings, NNKS-WPC.
  5. Bisić, M, Radosavljević G. (2014), „Poreska konkurentnost Srbije“, Zbornik radova: „Ime igre je konkurentnost – putevi obnove srpskog razvoja“, FEFA, Univerzitet Singidunum, pp. 7-19.
  6. Bisic, M, Radosavljevic G. (2012), „Stepen fiskalne decentralizacije u Republici Srbiji: pokazatelji i poređenja“, Finansije, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Vol. 67, No. 1-6, pp. 44-62.
  7. Trbovic, А, Radosavljevic, G, Subotic, J. (2012), „Competitiveness GAP in Serbia’s Metals and Electronics Industry“, Ekonomika preduzeća, Journal of Serbian Association of Economists and Serbian Association of Corporate Directors,  Vol. 60, No. 5-6, pp. 301-315.
  8. Šuvaković, ĐO, Radosavljević G. (2007), "Monopsony in the labor market: Profit vs. wage maximization", Ekonomski anali, Vol. 52/173, pp.7-35.