Finansijske informacije za menadžere

Sažetak predmeta:

Ovaj predmet je dizajniran da pruži neophodne veštine i znanja za analizu i tumačenje finansijskih informacija. Naučićete kako da tumačite i koristite finansijske izveštaje i da na bazi njih kreirate korisne informacije za donošenje strateških odluka i za procenu finansijske uspešnosti svoje organizacije. Analizom troškova i najznačajnijih bilansnih stavki, razumevanjem načina evidentiranja poslovnih promena, kao i prolaskom kroz proces predviđanja i budžetiranja ulazite u osnove celokupnog poslovanja jedne kompanije.   

Osnovna literatura:

  • Jagdish Kothari, Elisabetta Barone: Finansijsko računovodstvo (Međunarodni pristup), Data Status, Beograd, 2012. 
  • Charles H. Gibson, Financial Statement Analyses, 13th edition, SouthWestern, Cengage Learning, 2013.
  • Jovana Rodić, Gordana Vukelić, Mirko Andrić, Analiza finansijskih izveštaja, Ekonomski fakultet, Subotica, 2011 
  • Palepu, Krishna G., et al.  Business Analysis and Valuation, IFRS editon,  Thompson, London, 2007

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: izborni

Broj ESPB poena: 4

Semestar:  zimski

Godina studija: I