Globalni biznis trendovi

Sažetak predmeta:

Dva ključna trenda koja su u prethodnom periodu oblikovala kompanije i države se odnose na nove tehnologije i održivost. Međutim, postavlja se pitanje koji će to trendovi oblikovati svet u budućnosti? Na ovom predmetu naučićete kako da prepoznate i predvidite upravo te trendove, i razumete kako možete da ih pretvorite u korist za održivi razvoj kompanija i država.

Osnovna literatura:

  • Džeferi D. Saks. „Doba održivog razvoja“, Službeni glasnik, 2014
  • Ferrell, O. C., Hirt, G. A., Ferrell, L., Iskander, S., & Mombourquette, P. Business: A changing world (10th Edition), McGraw-Hill Education, 2015

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 8

Semestar:  zimski

Godina studija: I