Metodi istraživanja I: Matematika i kvantitativne metode

Sažetak predmeta:

U budućnosti će se od nas očekivati da menjamo, ne samo poslove, nego i oblasti u kojima radimo. Iako ulaženje u potpuno novu oblast deluje izazovno, to ne treba da vas brine jer na ovom predmetu upravo stičete veštine koje će vam omogućiti da istražujete i na taj način bolje razumete različite oblasti. Ovde ćete naučiti da dizajnirate istraživanje, pronađete informacije relevantne za sprovođenje istraživanja, kritički ih analizirate i razumete kako da primenite rezultate koje ste dobili iz istraživanja.

Osnovna literatura:

  • Popadić, D., Pavlović, Z., & Žeželj, I. (2018). Alatke istraživača. Beograd: Clio. 
  • Alan Bryman (2015) Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press (5th edition). 

Opšte informacije o predmetu:

Tip predmeta: obavezni

Broj ESPB poena: 8

Semestar:  prolećni

Godina studija: I